• fasade_0.jpg
  • fasade_1.jpg
  • fasade_2.jpg

Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrības izstāde Brīnumi ziedos

Latvijas dabas muzeja izstāde Muzejā aplūkojama Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrības izstāde „Brīnumi ziedos”, kas tapusi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta ELRI – 156 „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņasveidošanai” ietvaros.

Ekspozīcija "Jūlijs Madernieks - latviešu nacionālā stila meklējumi lielišķajā mākslā"

Jūlija Madernieka ekspozīcija

Ekspozīcijā aplūkojams unikāls Jūlija Madernieka ogles zīmējums "Ainava pie Dzelzupes līča", ko muzejs kā dāvinājumu saņēma no Jāņa Pakalna.