Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras studentu un pedagogu izstāde
“Matērija. Krāsa. Ideja” Gulbenes sarkanajā pilī no 27.07.2018.- 15.09.2018