Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrības izstāde Brīnumi ziedos

Latvijas dabas muzeja izstāde

Izstādes aplūkošanas laiks pagarināts līdz 6.oktobrim.

Muzejā aplūkojama Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrības izstāde „Brīnumi ziedos”, kas tapusi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta ELRI – 156 „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņasveidošanai” ietvaros.

Ekspozīcija "Jūlijs Madernieks - latviešu nacionālā stila meklējumi lielišķajā mākslā"

Jūlija Madernieka ekspozīcija

Ekspozīcijā aplūkojams unikāls Jūlija Madernieka ogles zīmējums "Ainava pie Dzelzupes līča", ko muzejs kā dāvinājumu saņēma no Jāņa Pakalna.

Atklātā krājuma glabātava

 Atklātā krājuma glabātava Vecgulbenes muižas klētī

Vecgulbenes muižas klēts, magazīna, celta 19. gadsimta 2. pusē. Kopš 1980-tajiem gadiem klēts ir Gulbenes muzeja atklātā krājuma glabātava, kur apskatāmas dažādas darbarīku kolekcijas.

Gulbenes vēsture

Gulbenes vēsture - pastāvīgā ekspozīcija

Šī ir pastāvīgā ekspozīcija, kurā aplūkojama Gulbenes pilsētas vēsture no pirmsākumiem līdz mūsdienām, akcentējot 19. gadsimta 2. pusi un 20. gadsimta nozīmīgākos notikumus. Ekspozīcijā izmantotas muzeja krājuma fotogrāfijas, fotoplates, kā arī citi priekšmeti.