Muzeja krājuma kolekcijas

Sakaru līdzekļi

Hronoloģiski muzeja krājums aptver laika posmu no aizvēstures (arheoloģija) līdz mūsdienām.

Muzeja vērtīgākā un interesantākā kolekcija ir stikla fotonegatīvu (fotoplašu) kolekcija – vairāk par 14 tūkstošiem vienību . Tajā plaši pārstāvēti vairāki novada teritorijā darbojušies fotogrāfi – Ferdinands Knoks (Galgauska, Tirza, Lizums, Druviena, Aduliena), Rihards Apinītis (Lizums), Eduards Vasiļjevs (Lejasciems), Milda Bērziņa (Gulbene), Arvīds Burka (Lejasciems), Olga Ozoliņa (Lejasciems), Pēteris Lazdiņš (Druviena). Lizumnietis Alberts Lēzeris kā fotogrāfs darbojās Jaunlatgalē (Abrenē) un tās apkārtnē. Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu notiek šīs kolekcijas digitalizācija un atšifrēšana.

Bagātīga ir arī fotogrāfiju un fotopastkaršu kolekcija. Būtiska krājuma sastāvdaļa ir rakstītie materiāli, kas vispusīgi atspoguļo novada dzīves jomas – lauksaimniecības un izglītības dokumenti, ar pārvaldi un kultūru saistīti dokumenti, rokraksti un atmiņas, ar dzelzceļa, armijas, tirdzniecības vēsturi saistītie materiāli.

Liela nozīme novada vēstures izpētē ir arī darba rīku, tekstiliju, trauku kolekcijām. Muzeja mākslas kolekcijas sniedz ieskatu novada mākslinieku daiļradē, tajās pārstāvēti Leo Svempa, Voldemāra Irbes, Ludolfa Liberta, Jūlija Madernieka, Voldemāra Vimbas, Miervalža Ķemera, Induļa Rankas, Jāņa Brektes un Ilonas Brektes, Kārļa Dektera darbi.

Barikāžu laika atceres ugunskurs 20.01.2017

Izstāde un seminārs 14.02.2017