• fasade_0.jpg
  • fasade_1.jpg
  • fasade_2.jpg

Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrības izstāde Brīnumi ziedos

Latvijas dabas muzeja izstāde

Izstādes aplūkošanas laiks pagarināts līdz 6.oktobrim.

Muzejā aplūkojama Latvijas Dabas muzeja atbalsta biedrības izstāde „Brīnumi ziedos”, kas tapusi Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības projekta ELRI – 156 „Dabas izglītības sekmēšana – efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņasveidošanai” ietvaros.

Ekspozīcija "Jūlijs Madernieks - latviešu nacionālā stila meklējumi lielišķajā mākslā"

Jūlija Madernieka ekspozīcija

Ekspozīcijā aplūkojams unikāls Jūlija Madernieka ogles zīmējums "Ainava pie Dzelzupes līča", ko muzejs kā dāvinājumu saņēma no Jāņa Pakalna.