• fasade_0.jpg
  • fasade_1.jpg
  • fasade_2.jpg

Gulbenes Mākslas skolas izstāde "Satikšanās"

Gulbenes mākslas skolas izstāde Muzejā aplūkojama daudzveidīga un krāšņa Gulbenes Mākslas skolas skolotāju un audzēkņu darbu izstāde.

Ekspozīcija "Jūlijs Madernieks - latviešu nacionālā stila meklējumi lielišķajā mākslā"

Jūlija Madernieka ekspozīcija

Ekspozīcijā aplūkojams unikāls Jūlija Madernieka ogles zīmējums "Ainava pie Dzelzupes līča", ko muzejs kā dāvinājumu saņēma no Jāņa Pakalna.