Vēstures pieminekļi Gulbenes novadā

Nosaukums

Pieminekļa Nr.

Valsts/vietējā nozīme

Foto

Gulbene

Šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene-Alūksne, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs

8340

valsts

 Šauršliežu dzelzceļš Gulbene-AlūksneŠauršliežu dzelzceļš Gulbene-Alūksne, 2009.g.

 

Druvienas pagasts

Druvienas pagastskola

22

valsts

 Druvienas pagastskola, 1920-tie g.Druvienas Vecā  skola - muzejs, 2004.g.

 

Litenes pagasts

Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta

8711

valsts

 Latvijas armijas Litenes vasaras nometne, 1937.g.Latvijas armijas Litenes nometnes vieta,2006.g.

Komunistiskā masu terora upuru piemiņas vieta un kapi

8563

valsts

 

 

Tirzas pagasts

Bibliogrāfa J.Misiņa dzimtās mājas

23

valsts

 

Arhitektūras pieminekļi Gulbenes novadā

 

Nosaukums

Pieminekļa Nr.

Valsts/vietējā nozīme

Foto

Beļavas pagasts

„Burtnieku” dzīvojamā rija

6105

valsts

 

Krogs

4980

vietējā

 

Klēts

4979

vietējā

 Naglenes muižas klēts, 2009.g.

Kungu māja

4978

vietējā

 Naglenes muiža, 2009.g., foto A.Savickis

Naglenes (Naglienas) muižas apbūve

4977

vietējā

 Naglenes muižas apbūve, 2009.g.

Parks

4973

valsts

 Beļavas parks, 1920-tie g.

Beļavas parks, 2004.g.

Siernīca

4972

vietējā

 Beļavas siernīca, 2007.g.

Pils

4971

valsts

 Beļavas pils, 1930-tie g.

2004.g., foto A.Savickis

Beļavas muižas apbūve

4970

valsts

 Beļavas muižas apbūve, 2007.g.

Parks

4969

vietējā

 

Klēts

4967

vietējā

 

Kungu māja

4965

vietējā

 Augulienas kungu māja, 1956.g.

Augulienas muižas apbūve

4964

vietējā

 Augulienas muižas apbūve, 2007.g., foto A.Savickis

Dzīvojamā ēka

4963

vietējā

 Dzīvojamā ēka Puķeskalns, 1930-tie g.

Klēts Ozolkalnā

4976

vietējā

 

Kungu māja Ozolkalnā

4975

vietējā

 Blomes kungu nams, 20.gs.s.

Blomes muižas apbūve

4974

vietējā

 Blomes muižas apbūve- klēts, kungu māja, 20.gs.s.

 

Daukstu pagasts

Kūts

4984

vietējā

 Kūts, 2008.g., Foto S.Dundure

Klēts

4983

vietējā

 Klēts, 2008.g., foto S.Dundure

Pārvaldnieka māja

4982

vietējā

 Pārvaldnieka māja, 2008.g., foto S.Dundure

Krapas muižas apbūve

4981

vietējā

 

 

Druviena pagasts

Pērļa ūdensdzirnavas

4988

vietējā

 Pērļa ūdensdzirnavas, 1930-tie g.

2005.g.

Kalpu māja, kūts un stallis ap iekšējo pagalmu

4987

vietējā

 

Kungu māja

4986

vietējā

 Druvienas muižas kungu māja, 1960-70 tie g.

Druvienas muižas kungu māja

Druvienas muižas apbūve

4985

vietējā

 Druvienas muižas apbūve-krogs, veikals, 1920.-tie g.

 

Galgauskas pagasts

Saimniecības ēka

4994

vietējā

 Saimniecības ēka, foto S.Dundure

Meldera māja

4993

vietējā

 Meldera māja, foto S.Dundure

Galgauskas muižas apbūve

4992

vietējā

 Galgauskas muižas apbūve-kungu māja, 1931.g.

Galgauskas Sv.Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca

4991

vietējā

 Galgauskas Sv.Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca

Galgauskas pamatskola

4990

vietējā

 Galgauskas pamatskola

2005.g.

Galgauskas dziedāšanas biedrības nams

4989

vietējā

 Galgauskas dziedāšanas biedrības nams, 1920-tie g.

2005.g.

 

Litenes pagasts

Kalpu māja

5062

vietējā

 

Vešūzis

5061

vietējā

 

Stallis

5060

valsts

 

Parks

5059

vietējā

 

Magazīnas klēts

5058

vietējā

 

Klēts

5057

vietējā

 

Šķūnis

5056

vietējā

 

Aptieka

5055

vietējā

 

Kalpu māja

5054

vietējā

 

Kungu māja

5053

vietējā

 

Litenes muižas apbūve

5052

valsts

 

Litenes kapu kapliča

5051

vietējā

 

 

Lizuma pagasts

Velēnas (Jaunzemnieku) ūdensdzirnavas

5071

vietējā

 

Velēnas luterāņu baznīca

5070

valsts

 

Parks

5069

vietējā

 

Stallis

5068

valsts

 

Klēts

5067

vietējā

 

Kalpu mājas (2)

5066

vietējā

 

Dārznieka māja

5065

vietējā

 

Pils

5064

valsts

 

Lizuma muižas apbūve

5063

vietējā

 

 

Rankas pagasts

Rankas pagasta Elizabetes skola, tagad Rēveļu pamatskola

5082

vietējā

 

Pārvaldnieka māja, vēlāk dārznieka māja

5081

vietējā

 

Laidars

5079

vietējā

 

Kalpu mājas (2)

5078

vietējā

 

Pils

5077

valsts

 

Rankas muižas apbūve

5076

valsts

 

Rankas kapu kapliča

5075

vietējā

 

Rankas pagasta Lutera skola, tagad Rankas pamatskola

5074

vietējā

 

Stadula

5073

vietējā

 

Lācītes ūdensdzirnavas

5072

vietējā

 

 

Stāmerienas pagasts

Dzīvojamā ēka ar veikalu

5098

vietējā

 

Dzīvojamā ēka ar veikalu

5097

vietējā

 

Stāmerienas pagasta valdes ēka

5096

vietējā

 

Parks

5095

valsts

 

Klēts

5094

valsts

 

Dārznieka māja

5093

vietējā

 

Pils

5092

valsts

 

Stāmerienas muižas apbūve

5091

valsts

 

Stāmerienas pareizticīgo baznīca

5090

valsts

 

Stāmerienas pamatskola

5089

vietējā

 

Vešūzis Kalnienā

5088

vietējā

 

Stallis ar ratnīcu un kučiera dzīvokli Kalnienā

5087

vietējā

 

Parks Kalnienā

5086

valsts

 

Dārznieka māja Kalnienā

5085

vietējā

 

Pils Kalnienā

5084

valsts

 

Kalnamuižas apbūve

5083

valsts

 

 

Stradu pagasts

Zemnieku sēta „Dziesnieki”

6107

valsts

 

 

Tirzas pagasts

Vecadulienas muižas kapliča

5106

valsts

 

Dūnīša krogs

5105

vietējā

 

Stallis ar dzīvokli

5104

vietējā

 

Ceimerna dzimtas kapliča

5103

vietējā

 

Tirzas luterāņu baznīca

5102

valsts

 

Tirzas Lejas krogs

5101

vietējā

 

Tirzas-Velēnas lauksaimniecības biedrības nams

5100

vietējā

 

Tirzas muižas apbūve

5099

vietējā

 

 

Arheoloģiskie pieminekļi Gulbenes novadā

 

Nosaukums

Pieminekļa Nr.

Valsts/vietējā nozīme

Foto

Beļavas pagasts

Andzēnu senkapi (Kara kapi)

797

valsts

 

Atvašu svētliepas - kulta vieta

798

vietējā

 

Beļavas pilskalns

801

valsts

Beļavas pilskalns

Bērzu kalniņš - senkapi

809

valsts

 

Dumpurnieku senkapi

812

valsts

 

Jaunletu senkapi (Zviedru kapi)

813

valsts

 

Juru upurozoli - kulta vieta

802

vietējā

 

Krimu senkapi

803

valsts

Krimu senkapi. Foto S.Dundure 2014.g.

Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš)

804

valsts

Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš),2003.g.

Lazdu kalns - pilskalns un senkapi (Grantskalniņš)

805

valsts

Lazdu kalns-pilskalns un senkapi (Grantskalniņš)

Liedskalnu senkapi (Kantora kalns, Kapu kalns)

800

valsts

Liedskalnu senkapi (Kantora kalns,Kapu kalns),2003.g.

Lisas ezera mītne

796

valsts

 

Pērļu kalns - senkapi

807

valsts

Pērļu kalns-senkapi

Beļavas senkapi (Planku kalns, Zviedru kapi)

799

vietējā

 

Putniņu senkapi

808

vietējā

Putniņu senkapi, 1986.g.

Rožu kalns - baznīcas un kapsētas vieta

810

vietējā

Meža stādīšanas darbi Rožu kalnā, 1935.g.

Rutkastes kalns - pilskalns

814

valsts

Rutkastes kalns-pilskalns

Upurkalniņš - kulta vieta

806

vietējā

Upurkalniņš-kulta vieta.Foto S.Dundure,2003.g.

Vecmeišu viduslaiku kapsēta

811

vietējā

 

Viculaiku pilskalns

8345

valsts

Viculaiku pilskalns.Foto S.Dundure,2003.g.

 

Daukstu pagasts

Krapas pilskalns

820

valsts

Eiropas kultūras dienas Krapas pilskalnā,1998.g.

Priedkalnu senkapi

816

valsts

 

Rāviju senkapi (Zviedru kapi)

817

valsts

 

Rožkalnu Raganas akmens - kulta vieta

818

valsts

Rožkalnu Raganas akmens-kulta vieta

Zaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns)

819

valsts

Zaļumu senkapiZaļumu senkapi (Krapes kapu kalns),2015.g.

 

Druvienas pagasts

Ziemeļu senkapi

822

vietējā

 

Silmaču viduslaiku kapsēta

821

vietējā

 

 

Galgauskas pagasts

Ausenes pilskalns

826

vietējā

 

Bļodas kalns – pilskalns

825

valsts

 

Narātu senkapi (Kara kapi)

823

valsts

 

Tīcānu senkapi (Kara kapi)

827

valsts

 

 

Gulbene

Gulbenes viduslaiku pils

828

valsts

Gulbenes viduslaiku pils. Foto A.Savickis,2012.g.

 

Jaungulbenes pagasts

Aizupju senkapi

829

vietējā

Aizupju senkapiAizupju senkapi. Foto S.Dundure,2015.g.

Liedes kalni - pilskalns, apmetne, kulta vieta

830

valsts

Liedes kalni-pilskalns.Foto S.Dundure,2015.g.

Liednieku senkapi

833

valsts

Liednieku senkapiLiednieku senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

Sēliešu senkapi

832

valsts

Sēliešu senkapiSēliešu senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

Struņķu senkapi ( Akmens krasti)

831

valsts

Struņķu senkapi

 

Lejasciema pagasts

Aļļu senkapi (Kapu kalns)

834

valsts

 

Bozenieku viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

844

vietējā

 

Ceļmalnieku senkapi

836

valsts

 

Ģindu senkapi

837

vietējā

 

Krāču pilskalns

838

valsts

Krāču pilskalns no Gaujas puses.Foto S.Dundure,2014.g.

Melderu senkapi

841

valsts

 

Lināju senkapi

839

vietējā

 

Poļu viduslaiku kapsēta

835

vietējā

 

Senkapi

842

vietējā

 

Zviedru ceļš

840

vietējā

 

Vigubu senkapi

843

valsts

Vigubu senkapi.Foto S.Dundure,2014.g.

 

Litenes pagasts

Akmeņrūču senkapi (Zviedru kapi)

847

valsts

Akmeņrūču senkapiAkmeņrūču senkapi. Foto S.Dundure, 2015.g.

Grīvu senkapi (Zviedru kapi)

6144

vietējā

 

Kraukļu senkapi

8919

valsts

Kraukļu senkapi. Foto S.Dundure,2015.g.

Lešķu senkapi (Kapu tīrums)

849

valsts

Lešķu senkapi. Foto S.Dundure,2015.g.

Podnieku senkapi (Kapu kalniņš)

848

valsts

Podnieku senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

 

Lizuma pagasts

Bricu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

850

vietējā

 

Brīvzemnieku senkapi (Zviedru kapi)

851

valsts

 

Pietiņu senkapi

853

vietējā

 

Uriekstes pilskalns

852

valsts

 

 

Līgo pagasts

Ušuru ezera mītne

846

valsts

 

Ušuru senkapi (Kara kapi)

845

valsts

Ušuru senkapi pie Ezernieku mājām. Foto S.Dundure,2015.g.

 

Rankas pagasts

Brantu senkapi

855

vietējā

 

Kaudžu pilskalns un Kantora kalns – pilskalns

861

valsts

Kaudžu pilskalns

Kalnakaudžu senkapi (Miroņkalniņš)

856

vietējā

 

Pāpānu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

857

vietējā

 

Rankas viduslaiku baznīcas vieta

854

vietējā

 

Sejatu senkapi (Krakaliņš)

858

valsts

 

Silaješku pilskalns (Velna kalns)

859

valsts

 

Veczīladžu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņs)

860

vietējā

 

 

Stāmerienas pagasts

Skolu senkapi

862

valsts

Skolu senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

Smoņu senkapi (Zviedru kapi)

863

valsts

Smoņu senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

 

Stradu pagasts

Antanu senkapi (Zviedru kapi)

864

valsts

Antanu senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

Jaunpommeru senkapi (Zviedru kapi)

865

valsts

Jaunpommeru senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

 

Tirzas pagasts

Lejasvīndedžu senkapi

867

vietējā

Lejasvīndedžu senkapiLejasvīndedžu senkapi.Foto S.Dundure,2014.g.

Jāņukalna Lielais akmens - kulta vieta

866

valsts

Jāņukalna Lielais akmensJāņukalna Lielais akmens.Foto S.Dundure,2014.g.

Niedru viduslaiku kapsēta (Nāves priedes)

870

vietējā

Niedru viduslaiku kapsēta.Foto S.Dundure,2014.g.

Tirzas svētavots - kulta vieta

868

valsts

Tirzas svētavots.Foto J.Sebris,1969.g. Tirzas svētavots.Foto S.Dundure

Tirzas viduslaiku pils

871

valsts

Tirzas viduslaiku pils vieta.Foto S.Dundure,2014.g.

Zvanuleju senkapi

869

valsts

Zvanuleju senkapi.Foto S.Dundure,2014.g.

Barikāžu laika atceres ugunskurs 20.01.2017

Izstāde un seminārs 14.02.2017