Muzeja apmeklētājiem pieejamie speciālistu pētījumi

Speciālistu pētījumi ir pieejami muzeja apmeklētājiem un, balstoties uz veiktajiem pētījumiem, muzeja speciālisti lasa lekcijas un seminārus. Par interesējošajām pētījumu tēmām lūdzam sazināties ar muzeju pa tālruni 64473098 vai mobilo tālruni 26128984.

Autors

Pētījumu tēmas

·         24.teritoriālā strēlnieku korpusa Atsevišķās aviācijas eskadriļas formēšana
·         Gulbenes aerodroma būvniecība un izmantošana
·         Gulbenes aptiekas
·         Gulbenes pilsētas būvniecība (1920-1940)
·         Latvijas Tautas frontes Gulbenes nodaļas izveidošanās un darbība (1988.-1990.)

Ilga Meijere

·         Lauksaimniecības biedrību darbība (tagadējā Gulbenes rajona teritorijā 20.gs.sāk.)
·         Lopkopības pārraudzības un piensaimnieku sabiedrību veidošanās un darbība tagadējā Gulbenes rajona teritorijā 20.gs.sāk. (līdz 1920.g.) 
·         Lopkopības pārraudzības un sugas lopu audzētāju biedrību darbība Gulbenes rajonā no 11920.-1940.g. 
·         Piensaimnieku sabiedrību darbība Gulbenes rajonā no 1920.-1940.gadam

Daira Jaunbērziņa

·         Gulbenes pilsētas vēsturiskās attīstības raksturojums no 10.gadsimta līdz 20.gadsimta 90-tajiem gadiem
·         Nacionālā (vardarbīgā) pretošanās kustība Gulbenes rajonā 1944.-50.gadu 1.puse

Zane Biseniece

·         Gulbenes slimnīcas vēsture
·         Tirzas slimnīcas vēsture

Ilze Ūsele

·         Gulbenes Vēstures un mākslas muzeja vēsturiskā un ekonomiskā attīstība

 

Barikāžu laika atceres ugunskurs 20.01.2017

Izstāde un seminārs 14.02.2017