Nodarbība notiek muzeja Oranžērijā un iepazīstina ar muzeja krājumā un ekspozīcijās esošajiem portretiem un dažādiem aksesuāru veidiem. Nodarbības dalībnieki:

  • iejūtas un izmēģina mākslinieka profesiju;
  • iepazīst muzejā esošo aksesuāru krājumu;
  • izdara secinājumus par aksesuāru izvēles saistību ar personību, laikmetu un dzīvesveidu;
  • izvēlēsies sevi raksturojošos aksesuārus un pamatos savu izvēli;
  • sekojot instrukcijām, izveido savu pašportretu kādā no mākslas tehnikām;
  • izteiks savas domas, kā pašportrets atspoguļo paša rakstura īpašības un intereses;
  • izmantojot atslēgas vārdus, rakstīs par sevi angļu valodā.

Pēc nodarbības skolēns paņem līdzi savu veidoto iedvesmas grāmatu, kas ietver svarīgāko informāciju par muzeju, uzdevumu veikšanai nepieciešamās teorijas zināšanas un paša veikumu, iejūtoties mākslinieka profesijā.