Nodarbība notiek muzeja āra teritorijā un Oranžērijā un iepazīstina ar muzeju terminoloģiju un ekspozīciju darbību. Nodarbības dalībnieki:

  • iepazīstas ar muzeja peli Mupi;
  • apzina muzeja teritorijā esošos objektus;
  • prognozē terminu skaidrojumus, diskutē un formulē savu viedokli;
  • pēta mākslas formas, skulpturālos veidojumus un izdara secinājumus par izmantotajiem materiāliem un to vēstījumu sabiedrībai;
  • izpēta muzeja ekspozīcijas Zilajā un Sarkanajā zālē;
  • praktiski izmanto gūtās zināšanas, pildot latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas un logopēdijas uzdevumus;
  • izvērtē savu darbu un ieguvumus.

Pēc nodarbības skolēns paņem līdzi savas aizpildītās darba lapas un pašfoto ar Mupi.