Nodarbība notiek muzeja Klētī un iepazīstina ar 10 seno profesiju nosaukumiem un to lietderību tā laika sabiedrībai. Nodarbības dalībnieki:

  • gūs ieskatu, kā vēsturiski veidojies profesijas jēdziens;
  • izvērtēs un grupēs muzejā pieejamo informāciju par profesiju nosaukumiem agrāk un tagad, to nozīmību tā laika un mūsdienu sabiedrībā;
  • diskutēs par profesijā nepieciešamajiem darbarīkiem un iepazīs tos muzeja ekspozīcijā “Tautsaimniecība”;
  • izmēģinās praktiski strādāt ar tā laika darbarīkiem šādās profesijās: vešeriene, patmalnieks, riepnieks, vēvere, galdnieks, podnieks.

Pēc nodarbības skolēns paņems līdzi savu veikumu: samaltos miltus; novīto pavedienu, saēvēlētās skaidas, māla izstrādājumu un pašnovērtējuma karti.