Nodarbība notiek muzeja Klētī un iepazīstina ar maizes radīšanas ceļu no grauda līdz klaipam agrāk un tagad. Nodarbības dalībnieki:

  • izvērtēs un grupēs muzejā pieejamo informāciju par darba rīkiem un darba veikšanas procesu agrāk un tagad;
  • noskaidros seno darbarīku nosaukumus;
  • izmantos matemātikas zināšanas informācijas atkodēšanā;
  • spriedīs par latviešu tautas ticējumu vēstījuma nozīmību agrāk un nepieciešamību to saglabāt mūsdienās;
  • izteiks minējumus par dažādām maizes šķirņu recepšu sastāvdaļām;
  • attīstīs algoritmisko domāšanu, sakārtojot iegūtās zināšanas par maizes tapšanas ceļu.

Pēc nodarbības skolēniem paliek paša aizpildītais spēles laukums, kas atspoguļo maizes radīšanas ceļu no tīruma līdz gatavam maizes klaipam. Materiāls ir izmantojams turpmākajā mācību procesā, veidojot cieņpilnu attieksmi pret pārtikas produktiem un cilvēka ieguldīto darbu.

Nodarbību izstrādāja skolotāja Sarmīte Ieleja.

Nodarbības mērķauditorija 1. – 3. klase un ģimenes, kurās ir šī vecumposma bērni.


Nodarbību laikā izglītojamie ievēro izglītības iestādēs noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tajā skaitā prasību nevakcinētajiem skolēniem lietot mutes un deguna aizsegu, ja pasākums notiek telpās.
Muzejpedagoģiskās nodarbības pieejamas tikai ar iepriekšēju pieteikšanos un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskas drošības pasākumus. Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska).