Nodarbība notiek muzeja Oranžērijā un iepazīstina ar novadnieku Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes darbiem un viņu daiļradē iedvesmotiem jaundarbiem. Nodarbības dalībnieki:

  • uzzinās par ornamentiem, simboliem un elementiem mākslas darbos
  • pētīs simbolu un elementu atkārtošanos ornamentos;
  • pierādīs simetriju un asimetriju dotajos darbos;
  • radīs savu dabas objekta stilizāciju, izmantojot algoritmiskas komandas, informāciju nodos klases biedram;
  • izmantojot nodarbībā iegūtās zināšanas, izveidos savu ornamentu un, apdrukās savu muzejpedagoģiskās nodarbības aploksni.

Pēc nodarbības skolēns paņem līdzi savu apdrukāto muzejnodarbības aploksni ar paveiktajiem uzdevumiem.

Nodarbību izstrādāja skolotāja Linda Kukare – Aldersone.

Nodarbības mērķauditorija 2. – 4. klase un ģimenes, kurās ir šī vecumposma bērni.


Nodarbību laikā izglītojamie ievēro izglītības iestādēs noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tajā skaitā prasību nevakcinētajiem skolēniem lietot mutes un deguna aizsegu, ja pasākums notiek telpās.
Muzejpedagoģiskās nodarbības pieejamas tikai ar iepriekšēju pieteikšanos un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskas drošības pasākumus. Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska).