Ieejas maksa uz vienu izstādi:
bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem –  0,20 EUR
pieaugušajiem – 0,40 EUR
Gida pakalpojumi vienā izstādē, Klētī grupai:
līdz 20 cilvēkiem – 2,00 EUR
virs 20 cilvēkiem – 5,00 EUR
Ieejas maksa muzeja izstāžu zālēs:
skolēniem – 0,60 EUR
pieaugušajiem – 1,20 EUR
Muzejpedagoģiskās programmas vadīšana:
vienam bērnam, mācību iestādes audzēknim – 1,00 EUR
vienam pieaugušajam – 2,00 EUR

Bērniem līdz skolas vecumam ieeja muzeja izstādēs ir bez maksas.
Ieeja muzeja izstādēs bez maksas trešdienās:
Pensionāriem (uzrādot apliecību)
Invalīdiem (uzrādot apliecību)
Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
Bērniem un mācību iestāžu audzēkņiem ar īpašām vajadzībām
Pasaules muzeju darbiniekiem (uzrādot ICOM karti)

Vairāk cenrādī

Ekskursijas vadīšana grupai līdz 20 cilvēkiem:
bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem – 15,00 EUR (svešvalodā – 35,00 EUR)
pieaugušajiem –  30,00 EUR (svešvalodā – 50,00 EUR)

Ekskursijas vadīšana grupai virs 20 cilvēkiem:
bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem – 35,00 EUR (svešvalodā – 55,00 EUR)
pieaugušajiem –  50,00 EUR (svešvalodā – 70,00 EUR)pa novadu
bērniem, mācību iestāžu audzēkņiem – 50,00 EUR (svešvalodā – 65,00 EUR)
pieaugušajiem –  80,00 EUR (svešvalodā – 90,00 EUR)

Krājuma vienības deponēšana:
1 mēnesis (vienība) – 10,00 EUR
1 nedēļa (vienība) – 3,00 EUR
1 diena (vienība) – 1,00 EUR
Vienas krājuma vienības izmantošana: 1,00 – 1,50 EUR
Muzeja bibliotēkas vienības izmantošana: 0,30 EUR

Skenēšana:
foto – 2,00 EUR
dokuments – 2,00 EUR
foto negatīvs – 2,00 EUR
diapozitīvs – 2,00 EUR

Kopēšana:
A4 –  0,10 EUR
fotogrāfijas kopija –  0,20 EUR
Fotografēšana izstādē: 2,00 EUR
Informācijas ieraksts CD, DVD ar muzeja matricu: 3,00 EUR
Informācijas ieraksts USB atmiņas kartē:  2,00 EUR