Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs iegādājies grāmatas:

  • Apgāda „Zinātne” izdotajā LU Latvijas vēstures institūta sagatavotajā grāmatā „Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata” ir 678 lappuses, kas atspoguļo Latvijas arheoloģiju vēsturi, arheoloģijas virzienus. Aprakstītas pētītās vietas, ietverta informācija arī par Gulbenes novadā Ušura ezerpili, Smoņu un Stāmerienas senkapiem.
  • Latvijas Nacionālais kultūras centra izdotā Ievas Pīgoznes grāmata „Krāsas un to nozīme baltu 3.-13.gadsimta apģērbā” ir zinātnisks pētījums apģērbā vēsturē, analizētas krāsas sastopamas baltu 3.-13.gadsimta apģērbā tekstilijās mūsdienu Latvijas teritorijā. Grāmatā ir pētīto tekstiliju atradumu karte, kur norādīti arī Gulbenes novada Galgauskas un Tirzas pagasti.
  • LU Akadēmiskā apgāda grāmatu „Karš un sabiedrība Latvijā 1914.-1920.”, kur autoru kolektīvs profesora Dr.hist.Ē. Jēkabsona vadībā, analizē Pirmā pasaules kara un Neatkarības kara ietekmi uz sabiedrību.
  • Novadniece Ilze Jermacāne jaunajā grāmatā „Strēlnieku dzīvība sarkanā. Latviešu strēlnieki Otrajā pasaules karā” raksta: „Grāmatas pamatā ir 2014.gada 31.oktobrī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē aizstāvēta doktora disertācija „Sarkanās armijas 201. (43.gvardes) latviešu strēlnieku divīzija: sociālpolitiskie procesi, 1941.gada augusts -1943.gada aprīlis””.

Grāmatas papildina muzeja lasītavu un tās izmanto krājuma aprakstīšanā un zinātniskajā darbā krājuma izpētē.

Ilze Ūsele,
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja
vēstures speciāliste

Dalies: