Šogad aprit 70 gadi, kopš lielākās cilvēku masveida izsūtīšanas. Tā skāra galvenokārt lauku iedzīvotājus. Deportācijas mērķis bija panākt ātrāku kolektivizāciju un izbeigt bruņotu pretošanos padomju varai. Izsūtāmo sarakstus apstiprināja apriņķu izpildkomitejas un 1949. gada 17. martā Latvijas PSR Ministru padome pieņēma lēmumu „Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu no Latvijas PSR”.  1949. gada 25. martā tika izsūtīti 42125 cilvēki, Gulbenes novadā teritorijā – 1626.

Pieminot 1949. gada 25. martu, piedāvājam aplūkot virtuālo izstādi no Gulbenes muzeja krājuma materiāliem un skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem.

Dalies: