Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja mājaslapa

Arhīvi Jaunieguvumi

Jaunieguvumi

Grāmatas Tirzmaliete

"Tirzmaliete. Kas mūs radīja, tā Augstā vara. . . " (2016. ) "Tirzmaliete. Periodikā un grāmatās publicētie darbi. Tirzas periods” (2017.) "Tirzmaliete. Daiļrades epizode ar pseidonīmiem Andra un Margota"(2018.) Dāvinātājs…
Continue Reading