Informācija atjaunota 2019. gada 2. maijā

26. un 27.jūlijs

2. Starptautiskais mākslas festivāls un konference „Divi Jūliji. STRAUME” veltīti novadniekiem un Latvijas lietišķās mākslas meistariem Jūlijam Maderniekam (1870-1955) un Jūlijam Straumem (1874 – 1970).

2019. gads norit STRAUMES zīmē, jo māksliniekam Jūlijam Straumem – 145. STRAUME simboliski ir plūsma, kas ievelk savā tecējumā un aiznes sev līdzi uz vēl neiepazītiem plašumiem – mākslinieku darbos atspoguļotajām latviešu tautas tradīcijām, to variācijām, Austrumu tautu, Kaukāza paklāju kompozīciju un rakstu motīviem, ziedu, augu, putnu un citu formu stilizāciju.

Festivāls organizēts piecās aktivitātēs visai ģimenei: ZINĀŠANAS Vecgulbenes muižas konferenču zāle, Brīvības iela 18, PRASMES Muzeja klēts, Klēts iela 4, TRADĪCIJAS Muzeja oranžērija, Pils iela 3, RADOŠUMS Sarkanā pils, Parka iela 10 un BAUDAS Pils parks.

Festivāla noslēgums mākslinieka Jūlija Straumes pirmajā skolā – Druvienas vecajā skolā muzejā, Vecā skola, Druvienas pagasts.

26. JŪLIJS

14:00 – 18:00
ZINĀŠANAS

Starptautiska zinātniska konference „Divi Jūliji. STRAUME” par mākslinieku personībām, daiļradi un kultūras mantojuma transformēšanu mūsdienās.

Vecgulbenes muižas konferenču zāle,
Brīvības iela 18

Konferencē uzstāsies lektori no Latvijas, Gruzijas, Irānas un Krievijas. Konferences dienas kārtība tiks precizēta.

Inta Pujāte, Mag. art., mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas docente, „Fotogrāfijas loma latviešu mākslinieku darbībā 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā” (Latvija);
Imants Ļaviņš, Dr. hist., docents, Ekonomikas un kultūras augstskola, „Jūlijs Straume – etnologs. Ekspedīcijas un pētījumi.” (Latvija);
Rūta Rinka, Mag. art., Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja Tekstilmākslas un ādas kolekcijas glabātāja, „Mākslas audumu skolas un darbnīcas 20. gs. pirmajā pusē Latvijā” (Latvija);
Barteņevs Aleksandrs, Štiglica Sanktpēterburgas Valsts mākslinieciski tehniskās akadēmijas Lietišķās mākslas muzeja vadītājs, Nopelniem bagātais Krievijas Federācijas kultūras darbinieks, “Štiglica akadēmija pagātnē un mūsdienās” (Krievijas Federācija);
Omiņina Aleksandra, Štiglica Sanktpēterburgas Valsts mākslinieciski tehniskās akadēmijas Tekstilmākslas katedras docente, “Māksla un dizains studiju procesā” (Krievijas Federācija);
Izolda Melikishvili, Mākslas doktore (Ph.D.), Gruzijas Nacionālā muzeja kuratore. Šalvas Amiranašvili vārdā nosauktā Gruzijas mākslas muzeja valdes locekle. “Jūlija Straumes loma Gruzijas dizaina attīstībā” (Gruzija);
Karims Mirzaee, Ph.D., Asociētais profesors Tebrīzas Islāma mākslas universitātē, “Straumes darbi – stāsts par Eiropas un Irānas dekoratīvās mākslas vēsturi” (Irāna).

Konferences laikā tiks nodrošināta sinhronā tulkošana.

10:00 – 14:00
PRASMES

Prāta tīklošanas darbnīcas, nemateriālā mantojuma, autentisko prasmju pārmantošana, praktiska darbošanās.

Muzeja Klēts, pie Klēts,
Klēts iela 4

Meistardarbnīca P.Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminu stellēs (20.gs. sākums), SIA „Mailīšu fabrika”;

Meistardarbnīca dzijas krāsošanā dabas krāsvielās – SIA „REINDAVE”, Daina Ieviņa (Dobele); Finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds;

Meistardarbnīca dzijas krāsošanā indigo krāsvielās – Denizs Coskuns (Turcija); Finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds;

Prāta tīklošanas darbnīcas (Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes tekstilmākslas mantojums; Kaukāza tekstiliju krāsu toņi un ornamentika. Straumes katalogs).

27. JŪLIJS

10:00 – 16:00
PRASMES

Prāta tīklošanas darbnīcas, nemateriālā mantojuma, autentisko prasmju pārmantošana, praktiska darbošanās.

Muzeja Klēts, pie Klēts,
Klēts iela 4

Meistardarbnīca P.Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminu stellēs (20.gs. sākums) TURPINĀJUMS, SIA „Mailīšu fabrika”; Finansiāli atbalsta „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”;

Meistardarbnīca dzijas krāsošanā dabas krāsvielās TURPINĀJUMS – SIA „REINDAVE”, Daina Ieviņa (Dobele); Finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds;

Meistardarbnīca dzijas krāsošanā indigo krāsvielās TURPINĀJUMSDenizs Coskuns (Turcija). Finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Viktora Ķirpa Ates muzeja izglītojošā programma „No aitas sprogas līdz vilnas dzijai” – vilnas plucināšana, kāršana, vērpšana, šķeterēšana; Finansiāli atbalsta „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”;

Prāta tīklošanas darbnīcas (Anatolijas, Irānas un Azerbaidžānas reģiona ietekme uz Jūlija Straumes kolorītu un ornamentiku; Kaukāzā izmantoto krāsu toņu ieguve). Finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

10:00 – 16:00
TRADĪCIJAS

Zināšanu un prasmju nodošana, izstādes.

Muzeja Oranžērija,
Pils iela 3

Izstāde “Jūlijs Straume un Gruzijas kultūras mantojums”, Tbilisi Tautas mākslas muzejs (Gruzija); Finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds;

Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja mežģīņu izstāde.

10:00 – 16:00
RADOŠUMS

Mūsdienīga un radoša pieeja mākslai, mākslas meistaru, amatnieku  radošās darbnīcas.

Sarkanās pils 1.stāvs, 2.stāvs un mansards,
Pils parks pie Sarkanās pils,
Parka iela 10

Meistardarbnīcas  “Ziedu un augu motīvi mākslinieku Jūlija Straumes un Jūlija Madernieka daiļradē”, biedrība „Radošā apvienība „Piektā māja”; Finansiāli atbalsta „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”;

Latvijas Mākslas akadēmijas pedagogu un maģistra programmas studentu darbu izstādes;

Starptautisks mākslas plenērs, Gulbenes Mākslas skola sadarbībā ar biedrību „Radošā apvienība „Piektā Māja”;

Aizkraukles muzeja krājumā esošo mežģīņu madarošanas darbnīca,  darbnīcas vadītāja Līga Turjanska; Finansiāli atbalsta „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”;

Filcēšanas meistardarbnīcas, meistares Iveta Cigle, Inese Šēpere; Finansiāli atbalsta „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”;

Vilnas velšanas meistardarbnīca „Jūgendstils vilnā”, meistare Dace Rudzīte; Finansiāli atbalsta „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”;

Meistardarbnīca “Etnogrāfiskā pērļu izšūšana Latvijas novadu sieviešu un vīriešu tautas tērpos”, meistare Māra Krieviņa; Finansiāli atbalsta „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”;

Mākslinieces Laimas Lupiķes tīmekļošanas meistardarbnīca un darbu izstāde;

Audio-vizuālās meistardarbnīcas, performance.

10:00 – 16:00
BAUDAS

Tējas baudīšanas tradīcijas

Pils parkā pie Sarkanās pils,
Parka iela 10

Izglītojošā programma “Parku kultūra” – Krievija, Turcija, Gruzija, Irāna, Latvija.

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr. Est-Lat 70 “Garden Pearls” Sarkanās pils teritorijas labiekārtošanas darbu noslēguma pasākums.

16:00 – 17:30
FESTIVĀLA NOSLĒGUMA PASĀKUMS

Jūlija Straumes pirmajā skolā  Druvienas vecajā skolā muzejā

Vecā skola, Druvienas pagasts

Druvienas Latviskās dzīvesziņas centra meistardarbnīcas klūgu pīšanā, kokļu un seno rotu izgatavošanā, meistari Inese Zvejniece, Viktors Černoglazovs, Aisma Valtera. Finansiāli atbalsta „Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”

Festivāla atbalstītāji un sadarbības partneri

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs
Ekonomikas un kultūras augstskola
Biedrība “Radošā apvienība „Piektā Māja””
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs
Gruzijas Nacionālais muzejs
Gulbenes Mākslas skola
Gulbenes novada pašvaldība
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas valsts mežu un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019
SIA „A.S.I.M.”
SIA „Mailīšu Fabrika”
SIA „REINDAVE”
Štiglica Sanktpēterburgas Valsts mākslinieciski tehniskās akadēmija
Štiglica Sanktpēterburgas Valsts mākslinieciski tehniskās akadēmijas Lietišķās mākslas muzejs
Tbilisi Tautas mākslas muzejs
Tebrīzas Islāma mākslas universitāte
Valsts Kultūrkapitāla fonds
Viktora Ķirpa Ates muzejs