3. jūlijā Gulbenes muzeja Klētī turpinājās prasmju apgūšana Inese Mailītes vadībā P. Viļumsona stellēs. Tika uzvilkti velki (balto villaiņu aušanai), kārtotas sasietās nītis uz nišu kokiem, iekārtas "šūpolītēs" 16 nīškārtas,…
Continue Reading