Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs

Autora arhīvi: - Lapa 2

Izstādes

Novada lietišķās mākslas meistaru un amatnieku tikšanās izstādē “Rozēm kaisu istabiņu”

Izstāde ir sava veida satikšanās laikā, kad tas fiziski nav iespējams – meistaru, lietišķās mākslas kolektīvu un amatnieku tikšanās savā starpā, tikšanās ar sabiedrību, atklājot izaugsmi, jaunradi un mūsu novada…
Turpināt lasīt