Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
Virtuālās izstādes

Vecgulbenes ciems

Vecgulbenes ciemu padomju vara izveidoja 1945. gadā. Saistības ar kādreizējo Vecgulbenes muižas centru  Vecgulbenes ciemam nebija. Ciema padome jeb ciema izpildkomiteja1 atradās tagadējā Stāmerienas pagasta Zeltalejā vienā ēkā ar kolhoza2…
Turpināt lasīt