AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR COVID-19 tīmekļvietnēs: 
oficiālā informācijahttps://covid19.gov.lv/

Slimību profilakses un kontroles centrs: https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates-par-covid-19

Ministru kabineta rīkojums par ārkārtējo situāciju: https://likumi.lv/ta/id/318517-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

aktuālā Kultūras ministrijas informācija: https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19#gsc.tab=0