IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS

Seno latgaļu aproce

Nodarbības laikā tiek izgatavotas aproces pēc seno latgaļu aproču paraugiem. Katrs dalībnieks iegūst paša darinātu modes aksesuāru, zināšanas par rakstu zīmēm, kuras izmantoja rotu darināšanā. Nodarbībai nepieciešamais laiks ir apmēram 60 minūtes un tā paredzēta dažāda vecuma auditorijai.

Pilsminka

Izglītojošās programmas laikā, balstoties uz arheoloģisko materiālu bāzes, no modelēšanas materiāla katrs dalībnieks veido piekariņu ar zīmējumu. Gulbenes viduslaiku pilī 2012. gadā atrasts unikāls viduslaiku gulbenieša mākslinieciskās izpausmes darbs – figurāls zīmējums uz ķieģeļa. Attēls tapis Gulbenes mūra pils pastāvēšanas laikā no 14.-16.gs. Šis viduslaikos darinātais ķieģelis ar dzīvnieka attēlojumu uzskatāms par unikālu atradumu ne tikai Gulbenes novada, bet arī visas Latvijas valsts mērogā. Domājams, ka zīmējuma autors bijis Gulbenes novada cilvēks, kurš piedalījies ķieģeļa izgatavošanā. Attēls zīmēts tieši pirms žāvēšanas, ievelkot līnijas vēl plastiskā mālā. Nodarbībai nepieciešamais laiks ir apmēram 40 minūtes un tā paredzēta dažāda vecuma auditorijai. 

Plastilīna pavēlnieki

Nodarbības laikā tiek apgūtas dažādas plastilīna klāšanas metodes un izstrādāts individuāls plastilīna darbs. Nodarbība paredzēta dažādām vecuma grupām.

Uzmini nu! - Muzeja priekšmetu atpazīšana

Vai zini, kā izskatās un sauc priekšmetu, ar ko tika grauzdēta aromātiska cigoriņu kafija? Vai zini, kāda izskatās zeķu lāpāmā sēnīte? Atbildes noskaidrosim nodarbības laikā un varbūt arī Jūs atklāsiet ko jaunu un sev noderīgu. Nodarbību iespējams sagatavot kā aizraujošu viktorīnu olimpiādēm vai pasākumiem.

 Klēts

Nodarbība paredzēta, lai palīdzētu izzināt par latvisko dzīvesveidu 19. gs beigās un 20. gs sākumā. Nodarbība notiek muzeja Klētī, kur izvietota ekspozīcija “Tautsaimniecība”. Nodarbības laikā tiek pildītas darba lapas par atklātajā krājumā ietvertajām tēmām.

Gulbene kinokameras objektīvā

Nodarbības laikā var iepazīt Gulbenes pilsētas vēsturi caur muzeja krājumā esošajiem 20. gadsimta beigās uzņemtajiem videomateriāliem par Gulbeni. Tā ir iespēja savām acīm pārliecināties, kā attīstījusies pilsēta šodien un kas mainījies vairāk kā 20 gadu laikā kopš uzņemti šie videomateriāli. Vai tiešām agrāk zāle bija zaļāka? 

Lins latvju sētā

Nodarbība veidota, lai sniegtu praktisku ieskatu linu apstrādes darbarīku lietošanā. Nodarbība notiek muzeja KLĒTĪ un tās laikā ir iespēja praktiski iemēģināt roku linu apstrādes rīku pielietošanā un iegūt linu pavedienu. Nodarbība paredzēta 6. – 12.klašu skolēniem.

Kartotēka un lasītava

Muzejā izveidota tematiskā un hronoloģiskā kartotēka par svarīgākajiem notikumiem Gulbenes novadā un pilsētā, personu un publikāciju kartotēka par ievērojamākiem Gulbenes novada cilvēkiem.
Lasītavā apkopotas vairāk kā 1700 grāmatu, kuras sadalītas pa tēmām: arhitektūra, apbalvojumi, etnogrāfija un arheoloģija, enciklopēdijas, novads, mākslas, vārdnīcas, vēsture u.c.
Lasītavas materiālus un kartotēkas izrakstu kartītes izmanto muzeja darbinieki, mācību iestāžu audzēkņi un citi interesanti pētniecības darbā.

 

Pētījumi muzejā

Muzeja darbinieku pētnieciskā interese vienmēr bijusi saistīta ar novada un pilsētas vēsturi. Par to liecina gan pētniecības rezultātā radušās izstādes, gan publikācijas.
Gulbenes novada skolēni, studenti un pētnieki izstrādājuši vairākas pētnieciskās tēmas par Gulbenes novada un pilsētas vēsturi.
Jebkurš interesents var iepazīties ar pētījumiem (referātiem, diplomdarbiem, kursa darbiem u.c.) Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja lasītavā un krājumā.

Pētījumu saraksts

Tēma Apraksts/Saturs
Ar pētījumiem pilnā apjomā var iepazīties muzejā
Autors Gads
Nacionālā (vardarbīgā ) pretošanās kustība Gulbenes rajonā 1944.-50.gadu 1.puse   D.Jaunbērziņa 1998.g.
Gulbenes pilsētas vēsturiskās attīstības raksturojums no 10.gs. līdz 20.gs.90-gadiem   D.Jaunbērziņa 1998.g.
Teātra spēlēšanas tradīcijas Gulbenē   D.Jaunbērziņa 2005.g.
Gulbenei-70   I.Zeibārte 1998.g.
Saimnieciskā darbība Gulbenes pilsētā 1920.-1934.g.   I.Jermacāne 2004.g.
Saimnieciskā dzīve Gulbenē (1934.-1940.)   I.Jermacāne 2005.g.
Gulbenes slimnīcas vēsture   Z.Biseniece 2003.g.
Tirzas slimnīcas vēsture   Z.Biseniece 2004.g.
Jaungulbenes slimnīcas vēsture   Z.Biseniece 2004.g.
Lauksaimniecības biedrību darbība (tagadējā Gulbenes rajona teritorijā 20.gs.sāk.)   I.Meijere 2003.g.
Lopkopības pārraudzības un piensaimnieku sabiedrību veidošanās un darbība tagadējā Gulbenes rajona teritorijā 20.gs. (līdz 1920.g.)   I.Meijere 2004.g.
Lopkopības pārraudzības un sugas lopu audzētāju biedrību darbība tagadējā Gulbenes rajonā no 1920.-1940.g.   I.Meijere 2005.g.
Piensaimnieku sabiedrību darbība Gulbenes rajonā no 1920.-1940.g.   I.Meijere 2005./2006.g.
Gulbenes vēstures un mākslas muzeja vēsturiskā un ekonomiskā attīstība   I.Ūsele 2003.g.
Gulbenes vēstures un mākslas muzeja finansēšanas avoti   I.Ūsele 2006.g.
Latvijas Tautas frontes Gulbenes nodaļas izveidošanās un darbība (1918.-1990.)   A.Savickis 2006.g.
Gulbenes aptiekas   A.Savickis 2007.g.
Gulbenes pilsētas būvniecība (1920.-1940.)   A.Savickis 2010.g.
Gulbenes aerodroma būvniecība un izmantošana   A.Savickis 2011.g.
Kristīgā ticība Gulbenē   A.Savickis 2008.g.
Gulbene – 24.teritoriālā strēlnieku korpusa Atsevišķās aviācijas eskadriļas formēšana   A.Savickis 2011.g.
Ugunsdzēsības dienests Gulbenes novadā   A.Savickis 2013.g.
Pašvaldību muzeju stratēģiskās vadības aspekti   V.Vorza 2006.g.
Jaungulbenes pagasts starpkaru periodā   A.Cīrule 2016.
Virānes zemnieki Latvijas vēstures kontekstā   M.Jēgers 2015.
Siladzirnavu ezera vēsture un attīstība   R.Lazdiņš 2014.
Kolektīvā muzicēšana kā motivācija vijoļspēles apguvei   L.Brice 2007.
Gulbenes apstādījumu introducētā arboriflora   L.Liepa 1970.
Gulbenes rajona arheoloģijas pieminekļu klasifikācija   R.Zvīdre 2000.
Vecgulbenes muižas apbūve   I.Putniņa 2016.
J.Madernieka ornamentālo elementu izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās 9.klasē   A.Vaska 2011.
Ceļvedis pa Gulbenes rajonu. Gulbenes pilsēta   S.Dundure 1992.
Nacionālā pretošanās kustība padomju varai Gulbenes apkaimē (1944.-1956.)   K.Kravale 2009.
Zem svešām debesīm   J.Zaķis 2014.
Stāmerienas Sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca   K.Dolgā 2009.
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendraloģiskā stādījuma „Emzes parks” dabas aizsardzības plāns   Nacionālā botāniskā dārza darbinieki 2007.
Represijas pret sarkanās armijas 24.teritoriālās strēlnieku korpusa virsniekiem 1940./1941.gadā   K.Dambītis 2007.
1905.gada notikumi un to specifika Gulbenes rajonā   G.Vieglā 2005.
Vecpiebalgas un Stāmerienas Gavari   V.Gavars, M.Gaiķe 2004.
Smoņu senkapi   S.Zirne 2003.
Rankas arodvidusskolas vēsture   V.Lazda 2002.
Ozolkalna pamatskolas vēsture no 1928. līdz 2001.gadam   S.Sudarova 2001.
Vācbaltu heraldikas histogrāfija Latvijā 19.-20.gs.   A.Zeibārte 1999.
Gulbenes pamatskolas vēsture no 1921.gada līdz 1971.gadam   B.Muceniece 1998.
Gulbenes- Alūksnes šaursliežu dzelzceļa vēsture   S.Mickeviča 1998/99.
Pilis republikas nozīmes arhitektūras pieminekļi Gulbenes rajonā   L.Zitāne 1995.
Baronu Volfu dzimtas muižas Gulbenes rajonā   I.Tiltiņa 1994.
Pašdarbības mākslinieka Kārļa Dektera dzīve un daiļrade   R.Liepiņa 1994.
Rankas muižas pils   G.Minde
Gulbenes pilsētas vēsture   Ē.Tilgass 1969.
Gulbenes rajona kolhoza „Virāne” vēsture   D.Upīte 1967.
Vaislas buļļu pēcnācēju augšanas intensitātes un gaļas īpašību pārbaude (darbs krievu valodā)   J.Lietiņš 1972.
Lizuma cietes rūpnīca   Autors nezināms 1975.
Litenes skolas vēsture   Autors nezināms 1983.