Seno latgaļu aproce

Nodarbības laikā katrs dalībnieks izgatavo sev aproci pēc seniem aproču paraugiem. Aplūkosim aproces muzeja krājumā un noskaidrosim kāds vēstījums tajās iekalts. Dažāda vecuma auditorijai. Nepieciešamais laiks aptuveni 40 – 60 minūtes.

Pilsminka

Izglītojošās programmas laikā, balstoties uz arheoloģisko materiālu bāzes, no modelēšanas materiāla katrs dalībnieks veido piekariņu ar zīmējumu. Gulbenes viduslaiku pilī 2012. gadā atrasts unikāls viduslaiku gulbenieša mākslinieciskās izpausmes darbs – figurāls zīmējums uz ķieģeļa. Attēls tapis Gulbenes mūra pils pastāvēšanas laikā no 14.-16.gs. Šis viduslaikos darinātais ķieģelis ar dzīvnieka attēlojumu uzskatāms par unikālu atradumu ne tikai Gulbenes novada, bet arī visas Latvijas valsts mērogā. Domājams, ka zīmējuma autors bijis Gulbenes novada cilvēks, kurš piedalījies ķieģeļa izgatavošanā. Attēls zīmēts tieši pirms žāvēšanas, ievelkot līnijas vēl plastiskā mālā. Nodarbībai nepieciešamais laiks ir apmēram 40 minūtes un tā paredzēta dažāda vecuma auditorijai.

Plastilīna pavēlnieki

Plastilīns spēj pateikt vairāk nekā vārdi… šīs nodarbības laikā, izmantojot dažādas plastilīna klāšanas metodes, veidosim savu stāstu. Nodarbības tematika pielāgojama atbilstoši daudzveidīgajam muzeja izstāžu piedāvājumam. Dažāda vecuma auditorijai. Nepieciešamais laiks aptuveni 40 – 60 minūtes.

Priekšmetu atpazīšana

Katram priekšmetam ir savs stāsts un šī nodarbība aizraus lielos un mazos dalībniekus. Nodarbības laikā jāatmin dažādi sadzīviski priekšmeti no muzeja krājuma un to pielietojums. Nodarbība pielāgojama dažādiem pasākumiem un/vai olimpiādēm. Nepieciešamais laiks 30 – 50 minūtes.

Klēts

Nodarbība paredzēta, lai palīdzētu izzināt par latvisko dzīvesveidu 19. gs beigās un 20. gs sākumā. Nodarbība notiek muzeja Klētī, kur izvietota ekspozīcija “Tautsaimniecība”. Nodarbības laikā tiek pildītas darba lapas par atklātajā krājumā ietvertajām tēmām.