Nodarbība notiek muzeja Oranžērijā un iepazīstina ar novadnieku Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes darbiem un viņu daiļradē iedvesmotiem jaundarbiem. Nodarbības dalībnieki:

  • uzzinās par ornamentiem, simboliem un elementiem mākslas darbos
  • pētīs simbolu un elementu atkārtošanos ornamentos;
  • pierādīs simetriju un asimetriju dotajos darbos;
  • radīs savu dabas objekta stilizāciju, izmantojot algoritmiskas komandas, informāciju nodos klases biedram;
  • izmantojot nodarbībā iegūtās zināšanas, izveidos savu ornamentu un, apdrukās savu muzejpedagoģiskās nodarbības somu.

Pēc nodarbības skolēns paņem līdzi savu apdrukāto muzejnodarbības somu ar paveiktajiem uzdevumiem.