1929. gada rudenī Latvijas mežkopju savienības kopsapulcē doc. nolasīja ziņojumu par Latvijas mežsaimniecības kritisko stāvokli un izteica priekšlikumus mežu taupīšanā un audzēšanā. Kopsapulcē nolēma 1930. gada pavasarī visā valstī rīkot…
Turpināt lasīt