“Stāķi” un “Šķieneri” divas zināmas vietas Stradu pagastā. “Stāķu” nosaukums minēts jau muižu laikos. Māju vārds “Stāķi” bijis saistīts ar Kārli Grafu (Grāfu) un Rūdolfu Grafu (Grāfu). Kārlis Grafs (Grāfs)…
Turpināt lasīt