1992. gadā 7. maijā – Latvijā apgrozībā tika laists Latvijas rublis. Muzeja  krājums arī glabā šī vēstures posma naudas zīmes, tāpēc aplūkosim tās. Bija paredzēts, ka Latvijas rublis kalpos kā…
Turpināt lasīt