Lielākā no trim muižām, Sinoles muiža, bijusi baronu fon Mengdenu dzimtas īpašums no 17. gadsimta līdz 20. gadsimta sākumam. Dabā nekas no muižas kungu nama nav saglabājies. Vienīgā, kas liecina…
Turpināt lasīt