Ekspozīcija apmeklētājiem slēgta! Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkā”, Nr. , īstenošanu energoefektivitātes uzlabošanai Valsts nozīmes…
Turpināt lasīt