Beļavas pagasts pie Viculaikām. 2003.gads. Foto S.Dundure