Nodarbība notiek muzeja Oranžērijā un iepazīstina ar novadnieku Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes darbiem un viņu daiļradē iedvesmotiem jaundarbiem. Nodarbības dalībnieki:

  • uzzinās par ornamentiem, simboliem un elementiem mākslas darbos
  • pētīs simbolu un elementu atkārtošanos ornamentos;
  • pierādīs simetriju un asimetriju dotajos darbos;
  • radīs savu dabas objekta stilizāciju, izmantojot algoritmiskas komandas, informāciju nodos klases biedram;
  • izmantojot nodarbībā iegūtās zināšanas, izveidos savu ornamentu un, apdrukās savu muzejpedagoģiskās nodarbības aploksni.

Pēc nodarbības skolēns paņem līdzi savu apdrukāto muzejnodarbības aploksni ar paveiktajiem uzdevumiem.

Nodarbību izstrādāja skolotāja Linda Kukare – Aldersone.

Nodarbība ir iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”.

Gulbenes novada skolēniem dalība šajā muzejpedagoģiskājā nodarbībā ir bez maksas.

Lai izmantotu šo iespēju, lūdzam lejupielādēt un aizpildīt iesniegumu:

Aizpildītu un ieskenētu iesniegumu jāatsūta uz muzeja e-pastu muzejs@gulbene.lv vai jāiesniedz muzejā vismaz trīs dienas pirms plānotā apmeklējuma.

Nodarbības mērķauditorija 2. – 4. klase un ģimenes, kurās ir šī vecumposma bērni.

Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska, Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja).

Dalies: