Nodarbība notiek muzeja Oranžērijā un iepazīstina ar novadnieku Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes dzīves stāstiem, darbiem un viņu daiļradē iedvesmotiem jaundarbiem.

Nodarbības dalībnieki:

  • izmantojot muzeja ekspozīcijā esošo foto stāstu, uzzinās par mākslinieku svarīgākajiem dzīves notikumiem un saistību ar Gulbenes novadu;
  • iepazīs jaundarbus, to autorus un to radīšanas tehnikas;
  • padziļināti pētīs darbus, meklējot un salīdzinot krāsas un stilizētos motīvus;
  • analizēs un grupēs iegūto informāciju, saistot to ar mākslinieku dzīves notikumiem;
  • izveidos stilizāciju izvēlētajam dabas elementam.

Pēc nodarbības skolēniem ir iespēja izvēlēties līdzņemšanai krāsojamās darba lapas ar mākslinieku darba motīviem, lai radītu savas krāsu kompozīcijas.

Nodarbību izstrādāja Gulbenes Mākslas skolas direktore, skolotāja Sandra Dikmane.

Nodarbība ir iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”.

Gulbenes novada skolēniem dalība šajā muzejpedagoģiskājā nodarbībā ir bez maksas.

Lai izmantotu šo iespēju, lūdzam lejupielādēt un aizpildīt iesniegumu:

Aizpildītu un ieskenētu iesniegumu jāatsūta uz muzeja e-pastu muzejs@gulbene.lv vai jāiesniedz muzejā vismaz trīs dienas pirms plānotā apmeklējuma.

Nodarbības mērķauditorija 1. – 3. klase un ģimenes, kurās ir šī vecumposma bērni.

Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska, Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja).

Dalies: