Pieminekļu saraksts uz 01.07.2016. (saraksts pieejams ODS failu formātā, ko var atvērt ar MS Excel)

Gulbene

Kopā: 30
Reģiona nozīme: 9
Valsts nozīme: 15
Vietējā nozīme: 6
Arhitektūra: 23
Arheoloģija: 1
Vēsture/ industriālais: 1
Māksla: 5
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
no Gulbenes stacijas līdz novada robežaiVēsture/ industriālaisŠaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene – Alūksne, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs
Valsts nozīmes
8340
1903.
Viestura iela 21ArhitektūraGulbenes dzelzceļa Tējas nams
Vietējās nozīmes
5018
 20.gs. sākums
Skolas iela 10ArhitektūraGulbenes valsts komerc- un arodskola
Reģiona nozīmes
5017
1927.
Rīgas iela 69ArhitektūraLauksaimniecības krājaizdevumu sabiedrības nams
Vietējās nozīmes
5016
1927.
Miera iela 12ArhitektūraGulbenes draudzes kapu kapliča
Vietējās nozīmes
5015
1922.
Līkā iela 21ArhitektūraGulbenes pilsētas pamatskola
Vietējās nozīmes
5014
1934.
Dzelzceļa iela 8ArhitektūraGulbenes dzelzceļa stacija
Reģiona nozīmes
5013
1926.
Brīvības iela 13,

 pie luterāņu baznīcas pār Krustalīces upi,
Vecgulbenes muižā

ArhitektūraMūra tilts
Reģiona nozīmes
5012
19.gs. vidus
Brīvības iela 13,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraVecgulbenes luterāņu baznīca
Reģiona nozīmes
5011
1838. – 1843.
Vecgulbenes muižāArhitektūraParks
Valsts nozīmes
5010
19.gs. vidus
Brīvības iela 10,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraOranžērija
Valsts nozīmes
5009
19.gs. vidus
Brīvības iela 18,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraManēža
Valsts nozīmes
5008
19.gs. vidus
Parka iela 31,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraVešūzis
Valsts nozīmes
5007
19.gs. vidus
Brīvības iela 20,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraSiernīca
Valsts nozīmes
5006
19.gs. vidus
Brīvības iela 22,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraLopu virtuve
Valsts nozīmes
5005
19.gs. vidus
Brīvības iela 22,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraKūts
Valsts nozīmes
5004
19.gs. vidus
Brīvības iela 9
(pašlaik Klēts iela 4),
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraKlēts
Valsts nozīmes
5003
19.gs. vidus
Brīvības iela 16,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraKalpu māja
Valsts nozīmes
5002
19.gs. vidus
Pils iela 2,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraZobārsta māja, vēlāk sardzes māja
Valsts nozīmes
5001
19.gs. 70.gadi
Ozolu iela 4,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraMežsarga māja
Vietējās nozīmes
5000
19.gs. beigas
Parka iela 10,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraSarkanā pils
Valsts nozīmes
4998
19.gs. 2. puse
Brīvības iela 12,
Vecgulbenes muižā
ArhitektūraBaltā pils
Valsts nozīmes
4997
19.gs. vidus – 70.gadi
Brīvības iela 2,5,9,12,13,16,18,20,22  Pils iela 2,3,5

Parka iela 10, 31 Vecgulbenes muižā

ArhitektūraVecgulbenes muižas apbūve
Valsts nozīmes
4996
19.gs.
Viestura iela 20, 22, 24, 29, 29a, 35 ArhitektūraGulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēkas (6)
Reģiona nozīmes
4995
1920. – 1921.
Brīvības ielā 13

Krustalīces upes krastā

ArheoloģijaGulbenes viduslaiku pils
Reģiona nozīmes
828
14. – 15.gs.
Brīvības iela 12
Vecgulbenes muižā Baltajā pilī
MākslaFasādes dekoratīvā apdare
Valsts nozīmes
8348
19.gs.2.puse
Brīvības iela 13, Vecgulbenes luterāņu baznīcāMākslaKancele
Reģiona nozīme
8352
18./19.gs.
Brīvības iela 13, Vecgulbenes luterāņu baznīcāMākslaAltāris
Reģiona nozīmes
8351
19.gs.2.puse
Brīvības iela 13, Vecgulbenes luterāņu baznīcāMākslaDurvju komplekti (3)
Reģiona nozīmes
8349
19.gs. pirmais ceturksnis
Spārītes parkā Brāļu kaposMākslaPiemineklis kritušajiem karavīriem
Vietējās nozīmes
8347
1967.

Beļavas pagasts

Kopā: 47
Reģiona nozīme: 9
Valsts nozīme: 23

Vietējā nozīme: 15
Arhitektūra: 16
Arheoloģija: 20
Māksla: 11
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums 
pie „Andzēniem”ArheoloģijaAndzēnu senkapi (Kara kapi)
Reģiona nozīmes
797
Vēlais dzelzs laikmets 10. – 12.gs.
pie “Atvasēm”ArheoloģijaAtvašu svētliepas – kulta vieta
Vietējās nozīmes
798
pie „Ilgupjiem”ArheoloģijaBeļavas pilskalns
Valsts nozīmes
801
pie „Veccīruļiem”ArheoloģijaBērzu kalniņš – senkapi
Reģiona nozīmes
809
starp „Dumpurniekiem” un „Dumpjiem”ArheoloģijaDumpurnieku senkapi
Reģiona nozīmes
812
Vidējais un vēlais dzelzs laikmets 5. – 12.gs.
starp „Jaunletēm” un „Velmaņiem”ArheoloģijaJaunletu senkapi (Zviedru kapi)
Reģiona nozīmes
813
Agrais dzelzs laikmets 1. – 4.gs.
pie „Juriem”ArheoloģijaJuru upurozoli – kulta vieta
Vietējās nozīmes
802
pie „Krimiem”ArheoloģijaKrimu senkapi
Valsts nozīmes
803
pie „Kubulniekiem”ArheoloģijaKubulnieku senkapi (Priedes kalniņš)
Valsts nozīmes
804
Vēlais dzelzs laikmets 9. – 12.gs.
pie „Lazdukalniem”ArheoloģijaLazdu kalns – pilskalns un senkapi (Grantskalniņš)
Valsts nozīmes
805
pie bij.Beļavas pamatskolasArheoloģijaLiedskalnu senkapi (Kantora kalns, Kapu kalns)
Reģiona nozīmes
800
Vēlais dzelzs laikmets 10. – 12.gs.
pie Lisas ezera Z galāArheoloģijaLisas ezera mītne
Valsts nozīmes
796
1.g.t. mūsu ērā
pie „Pērļukalna”ArheoloģijaPērļu kalns – senkapi
Reģiona nozīmes
807
pie „Ceriņiem”ArheoloģijaBeļavas senkapi (Planku kalns, Zviedru kapi)
Reģiona nozīmes
799
Vēlais dzelzs laikmets 10. – 12.gs.
pie „Putniņiem”ArheoloģijaPutniņu senkapi  (Dobais kalniņš)
Vietējās nozīmes
808
pie „Veccīruļiem”ArheoloģijaRožu kalns – baznīcas un kapsētas vieta
Reģiona nozīmes
810
starp „Līkanšiem”, „Rutkastēm” un „Vārpām”ArheoloģijaRutkastes kalns – pilskalns
Valsts nozīmes
814
pie „Līgotņiem”ArheoloģijaUpurkalniņš –  kulta vieta
Vietējās nozīmes
806
pie „Vecmeišiem”ArheoloģijaVecmeišu viduslaiku kapsēta
Reģiona nozīmes
811
pie „Upeskalniem” un „Viculaikām”ArheoloģijaViculaiku pilskalns
Valsts nozīmes
8345
 „Burtniekos”Arhitektūra„Burtnieku” dzīvojamā rija
Vietējās nozīmes
6105
19.gs. 2.puse
Naglenē;
Naglenes muižā
ArhitektūraKrogs
Reģiona nozīmes
4980
1881.
Naglenē;
Naglenes muižā
ArhitektūraKlēts
Vietējās nozīmes
4979
19.gs. 1.puse
Naglenē;
Naglenes muižā
ArhitektūraKungu māja
Vietējās nozīmes
4978
19.gs. 1.puse
Naglenē;
Naglenes muižā
ArhitektūraNaglenes (Naglienas) muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4977
19.gs. 1.puse
Ozolkalns;
Blomes muižā
ArhitektūraKlēts
Vietējās nozīmes
4976
19.gs. 1.puse
Ozolkalns;
Blomes muižā
ArhitektūraKungu māja
Vietējās nozīmes
4975
19.gs. trešais ceturksnis
Ozolkalns;
Blomes muižā
ArhitektūraBlomes muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4974
19.gs.
Beļavas muižāArhitektūraParks
Valsts nozīmes
4973
18./19.gs.
Beļavas muižāArhitektūraSiernīca
Valsts nozīmes
4972
19.gs. beigas
Beļavas muižāArhitektūraPils
Valsts nozīmes
4971
ap 1750., 1912., 1925.
Beļavas muižā;
Pilsskola
ArhitektūraBeļavas muižas apbūve
Valsts nozīmes
4970
18. – 19.gs.
Augulienas muižāArhitektūraKlēts
Vietējās nozīmes
4967
18.gs. 2.puse
AugulienāArhitektūraKungu māju drupas
Vietējās nozīmes
4965
20.gs. sākums
AugulienāArhitektūraAugulienas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4964
18.gs. – 20.gs. sākums
“Puķeskalnos”ArhitektūraDzīvojamā ēka
Vietējās nozīmes
4963
20.gs. 20.gadi
Beļavas muižas pilīMākslaKrāsns
Valsts nozīmes
3353
18.gs.trešais ceturksnis
Beļavas muižas pilīMākslaSienas skapis
Valsts nozīmes
3355
18.gs.
Beļavas muižas pilīMākslaKrāsns
Valsts nozīmes
3352
18.gs. 2.puse
Beļavas muižas pilīMākslaInterjera dekoratīvā apdare (5 telpās)
Valsts nozīmes
3351
18./19.gs.
Beļavas muižas pilīMākslaFlīzītes (28)
Valsts nozīmes
3350
18.gs.
Beļavas muižas pilīMākslaDurvju komplekti (8)
Valsts nozīmes
3349
18.gs.
Beļavas muižas pilīMākslaKrāsns- kamīns
Valsts nozīmes
3354
18.gs.
Beļavas muižas pilīMākslaKāpnes
Valsts nozīmes
8341
18./19.gs.
Beļavas muižas pilīMākslaDurvju komplekts
Valsts nozīmes
8343
19.gs.
Beļavas muižas pilīMākslaDurvju komplekts (4)
Valsts nozīmes
8344
18.gs.
Beļavas muižas pilīMākslaDurvju komplekts
Valsts nozīmes
8342
18.gs.2.puse

Daukstu pagasts

Kopā: 9
Reģiona nozīme: 1
Valsts nozīme: 4
Vietējā nozīme: 4
Arhitektūra: 4
Arheoloģija: 5
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
starp „Liepiņām” un „Purmaļiem”ArheoloģijaKrapas pilskalns
Valsts nozīmes
820
pie „Priedkalniem”ArheoloģijaPriedkalnu senkapi
Valsts nozīmes
816
pie „Rāvijām”  un „Priedniekiem”ArheoloģijaRāviju senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
817
2. – 9.gs.
pie „Rožkalniem”ArheoloģijaRožkalnu Raganas akmens – kulta vieta
Valsts nozīmes
818
pie ZaļumiemArheoloģijaZaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns)
Reģiona nozīmes
819
Krapas muižāArhitektūraKūts
Vietējās nozīmes
4984
19.gs. beigas
Krapas muižāArhitektūraKlēts
Vietējās nozīmes
4983
19.gs. 2.puse
Krapas muižāArhitektūraPārvaldnieka māja
Vietējās nozīmes
4982
19.gs. pēdējais ceturksnis
Krapas muižāArhitektūraKrapas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4981
19.gs. 2.puse

Druvienas pagasts

.

Kopā: 8
Reģiona nozīme: 2
Valsts nozīme: 1
Vietējā nozīme: 4
Arheoloģija: 2
Arhitektūra: 4
Vēsture: 1
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
pie „Ziemeļiem”ArheoloģijaZiemeļu senkapi
Reģiona nozīmes
822
pie „Silmačiem”ArheoloģijaSilmaču viduslaiku kapsēta
Reģiona nozīmes
821
PērlēArhitektūraPērļa ūdensdzirnavas
Vietējās nozīmes
4988
19.gs. 2.puse
Druvienas muižāArhitektūraKalpu māja, kūts un stallis ap iekšējo pagalmu
Vietējās nozīmes
4987
19.gs. 2.puse
Druvienas muižāArhitektūraKungu māja
Vietējās nozīmes
4986
19.gs. 2.puse, 20.gs. 20.gadi
Druvienas muižāArhitektūraDruvienas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4985
19./20.gs.
MazvasaraudžosVēstureDruvienas pagastskola
Valsts nozīmes
22
19.gs. beigas, 20.gs. sākums
Druvienas pagasts, Druviena, “Pagastmāja”ArhitektūraDruvienas kultūras nams
Reģiona nozīmes
9290
1979.-1982.

Galgauskas pagasts

Kopā: 10
Reģiona nozīme: 3
Valsts nozīme: 0

Vietējā nozīme: 7
Arhitektūra: 6
Arheoloģija: 4
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
pie „Lazdukalna”ArheoloģijaAusenes pilskalns
Vietējās nozīmes
826
pie „Kaijām”ArheoloģijaBļodas kalns – pilskalns
Reģiona nozīmes
825
pie bij.„Narātiem”ArheoloģijaNarātu senkapi (Kara kapi)
Vietējās nozīmes
823
pie TīcāniemArheoloģijaTīcānu senkapi (Kara kapi)
Reģiona nozīmes
827
10. – 12.gs.
Galgauska;
Galgauskas muižā
ArhitektūraSaimniecības ēka
Vietējās nozīmes
4994
19.gs. pirmais ceturksnis
Galgauska;
Galgauskas muižā
ArhitektūraMeldera māja
Vietējās nozīmes
4993 
ap 1900.
Galgauska;
Galgauskas muižā
ArhitektūraGalgauskas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4992
19.gs. sākums – 19.gs. beigas
Galgauska;
Galgauskas muižā
ArhitektūraGalgauskas Sv. Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca
Vietējās nozīmes
4991
ap 1850. – 1860.
GalgauskaArhitektūraGalgauskas pamatskola
Reģiona nozīmes
4990
1937.
GalgauskaArhitektūraGalgauskas dziedāšanas biedrības nams
Vietējās nozīmes
4989
1924.

Jaungulbenes pagasts

Kopā: 29
Reģiona nozīme: 1
Valsts nozīme: 27

Vietējā nozīme: 1
Arhitektūra: 21
Arheoloģija: 5
Māksla: 3
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
pie „Aizupjiem”ArheoloģijaAizupju senkapi
Valsts nozīmes
829
pie „Kalnakalviešiem”ArheoloģijaLiedes kalni – pilskalns, apmetne, kulta vieta
Valsts nozīmes
830
starp „Liedniekiem” un „Sauleskalniem”ArheoloģijaLiednieku senkapi
Valsts nozīmes
833
starp „Aizupjiem” un „Sēliešiem”ArheoloģijaSēliešu senkapi
Reģiona nozīmes
832
pie „Struņķiem”ArheoloģijaStruņķu senkapi (Akmens krasti)
Valsts nozīmes
831
2.g.t. pirms mūsu ēras vidus –  1.gs., 2. – 4.gs. mūsu ērā
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraStaļļi, vēlāk ugunsdzēsēju māja
Valsts nozīmes
5040
1894.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraSarga mājiņa
Valsts nozīmes
5039
20.gs. sākums 1907.?
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraPagrabs un saimniecības ēka
Valsts nozīmes
5038
19.gs. 2.puse
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraPārvaldnieka māja
Valsts nozīmes
5037
19.gs. 1.puse
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraParks ar parka arhitektūru
Valsts nozīmes
5036
19.gs.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraParka žogs
Valsts nozīmes
5035
20.gs. sākums
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraParādes pagalma vārti
Valsts nozīmes
5034
20.gs. sākums
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraObelisks
Valsts nozīmes
5033
1879.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraSaimniecības ēku grupa ar caurbrauktuvi
Valsts nozīmes
5032
19.gs. beigas
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraKūts
Valsts nozīmes
5031
19.gs. 2.puse
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraVešas māja
Valsts nozīmes
5030
19.gs. 2.puse
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraKapliča
Valsts nozīmes
5029
1879.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraKalēja māja ar smēdi
Valsts nozīmes
5028
1887.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraKapela, tagad Jaungulbenes luterāņu baznīca
Valsts nozīmes
5027
1904.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraDzīvojamās ēkas (2)
Valsts nozīmes
5026
19., 20.gs.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraDārznieka māja ar dārza inventāra noliktavu un kūts
Valsts nozīmes
5025
1886.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraCeļa rādītājs
Valsts nozīmes
5023
19.gs. beigas
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra„Velna vārti” un mākslīgās pilsdrupas
Valsts nozīmes
5022
1889.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra„Bišu māja”, vēlāk „Leļļu māja”
Valsts nozīmes
5021
19.gs. beigas, 1886.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraPils
Valsts nozīmes
5020
19.gs. 30.gadi, 1900. – 1903.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
ArhitektūraJaungulbenes muižas apbūve
Valsts nozīmes
5019
19. – 20.gs.
Jaungulbenes muižas pilīMākslaCilnis „Ģerbonis” fasādē
Vietējās nozīmes
8355
ap 1878.
Jaungulbenes muižas pilīMākslaInterjera dekoratīvā apdare vestibilā
Valsts nozīmes
8357
ap 1878.
Jaungulbenes muižas pilīMākslaKrāsns
Valsts nozīmes
8356
19./20.gs.

Lejasciema pagasts

Kopā: 20
Reģiona nozīme: 10
Valsts nozīme: 2
Vietējā nozīme: 8
Arhitektūra: 8
Arheoloģija: 11
Vēsturiska notikumu vieta: 1
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
Lejasciems,
Skolas iela 3
Vēsturiska notikumu vietaRakstnieces Tirzmalietes dzīves vieta
Reģiona nozīmes
9294
1912.-1942.
pie „Aļļiem”ArheoloģijaAļļu senkapi (Kapu kalns)
Reģiona nozīmes
834
starp „Krampāniem” un „Bozeniekiem”ArheoloģijaBozenieku viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)
Reģiona nozīmes
844
pie „Ceļmalniekiem”ArheoloģijaCeļmalnieku senkapi
Reģiona nozīmes
836
Senākais dzelzs laikmets (5.gs. pirms Kristus – 1.gs.)
pie „Ģindiem”ArheoloģijaĢindu senkapi
Reģiona nozīmes
837
pie „Lejaskrācēm”ArheoloģijaKrāču pilskalns
Valsts nozīmes
838
pie „Melderiem”ArheoloģijaMelderu senkapi
Reģiona nozīmes
841
pie „Linājiem”ArheoloģijaLināju senkapi
Reģiona nozīmes
839
pie „Puidzuļiem”ArheoloģijaPoļu viduslaiku kapsēta
Reģiona nozīmes
835
pie pienotavasArheoloģijaSenkapi
Vietējās nozīmes
842
pie „Linājiem”ArheoloģijaZviedru ceļš
Reģiona nozīmes
840
pie „Vigubiem”ArheoloģijaVigubu senkapi
Reģiona nozīmes
843
Lejasciems,
Rīgas iela 20
ArhitektūraLejas mācītājmuižas dzīvojamā ēka
Vietējās nozīmes
5050
19.gs. 1.puse
Lejasciems,
Rīgas iela 3
ArhitektūraDzīvojamā ēka
Vietējās nozīmes
5049
19.gs. beigas
Sinole;
Sinoles muižā
ArhitektūraŪdensdzirnavas
Valsts nozīmes
5048
1872.
Sinole;
Sinoles muižā
ArhitektūraKlēts
Vietējās nozīmes
5047
19.gs. beigas
SinoleArhitektūraSinoles muižas apbūve
Vietējās nozīmes
5046
19.gs. beigas
MālumuižaArhitektūraKlēts
Vietējās nozīmes
5045
19.gs. 1.puse
MālumuižaArhitektūraKungu māja
Vietējās nozīmes
5044
19.gs. beigas
MālumuižaArhitektūraMālmuižas apbūve
Vietējās nozīmes
5043
19.gs. 1.puse, 19.gs. beigas

Litenes pagasts

Kopā: 19
Reģiona nozīme: 15
Valsts nozīme: 4

Vietējā nozīme: 0
Arhitektūra: 12
Arheoloģija: 5

Vēsture/ vēsturiska notikuma vieta: 2
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
pie Akmeņrūču strauta ietekas Sitas upēArheoloģijaAkmeņrūču senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
847
pie GrīvāmArheoloģijaGrīvu senkapi (Zviedru kapi)
Reģiona nozīmes
6144
pie KraukļiemArheoloģijaKraukļu senkapi
Valsts nozīmes
8919
1. – 4.gs.
starp Lešķiem un JaunlekšiemArheoloģijaLešķu senkapi (Kapu tīrums)
Reģiona nozīmes
849
pie SiliņiemArheoloģijaPodnieku senkapi (Kapu kalniņš)
Reģiona nozīmes
848
”Valsts mežs 50680070045”, Sitas silāVēsture/ vēsturiska notikuma vietaLatvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta
Valsts nozīme
8711
1935. – 1941.
pie Litenes kapsētasVēsture/ vēsturiska notikuma vietaKomunistiskās masu terora upuru piemiņas vieta un kapi
Valsts nozīme
8563
1941.
Litenes muižā, Jaunlitenē 3ArhitektūraKalpu māja
Reģiona nozīmes
5062
19.gs. vidus
Litene;
Litenes muižā
ArhitektūraVešūzis
Reģiona nozīmes
5061
19.gs. sākums
Litene;
Litenes muižā
ArhitektūraStallis
Reģiona nozīmes
5060
1821.
Litene;
Litenes muižā
ArhitektūraParks
Reģiona nozīmes
5059
19.gs. 2.puse
Litene;
Litenes muižā
ArhitektūraMagazīnas klēts
Reģiona nozīmes
5058
19.gs. 1.puse
Litene;
Litenes muižā
ArhitektūraKlēts
Reģiona nozīmes
5057
19./20.gs.
Litene;
Litenes muižā
ArhitektūraŠķūnis
Reģiona nozīmes
5056
19.gs. 2.puse
Litene;
Litenes muižā
ArhitektūraAptieka
Reģiona nozīmes
5055
19.gs. 2.puse
Litene;
Litenes muižā
ArhitektūraKalpu māja
Reģiona nozīmes
5054
19.gs. otrais ceturksnis
Litene;
Litenes muižā
 ArhitektūraKungu māja
Reģiona nozīmes
5053
 19.gs.1.puse,1961.
 Litenes kapos ArhitektūraLitenes kapu kapliča
Reģiona nozīmes
5051
 20.gs.30.g.
Litene;
Litenes muižā
 Arhitektūra Litenes muižas apbūve
Reģiona nozīmes
5052
 19.gs. sākums, 19.gs.beigas

Lizuma pagasts

Kopā: 17
Reģiona nozīme: 13
Valsts nozīme: 2

Vietējā nozīme: 2
Arhitektūras pieminekļi: 10
Arheoloģijas pieminekļi: 3
Māksla: 4
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
pie BriciemArhitektūraBricu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)
Reģiona nozīmes
850
pie Brīvzemniekiem un LejiešiemArheoloģijaBrīvzemnieku senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
851
Vidējais un vēlais dzelzs laikmets 5. – 12.gs.
pie PietiņiemArheoloģijaPietiņu senkapi
Reģiona nozīmes
853
pie Lāčkaktiem un ZemgaļiemArheoloģijaUriekstes pilskalns
Reģiona nozīmes
852
VelēnaArhitektūraVelēnas (Jaunzemnieku) ūdensdzirnavas
Vietējās nozīmes
5071
19.gs.
VelēnaArhitektūraVelēnas luterāņu baznīca
Reģiona nozīmes
5070
1898.
Lizums;
Lizuma muižā, „Akācijas”
ArhitektūraParks
Reģiona nozīmes
5069
19.gs.
Lizums;
Lizuma muižā
ArhitektūraStallis
Reģiona nozīmes
5068
1876.
Lizums;
Lizuma muižā
ArhitektūraKlēts
Vietējās nozīmes
5067
19.gs. vidus
Lizums;
Lizuma muižā
ArhitektūraKalpu mājas (2)
Reģiona nozīmes
5066
19.gs. 2.puse
Lizums;
Lizuma muižā
ArhitektūraDārznieka māja
Reģiona nozīmes
5065
19.gs. otrais ceturksnis
Lizums;
Lizuma muižā
ArhitektūraPils
Valsts nozīmes
5064
19.gs. 60.gadi
LizumsArhitektūraLizuma muižas apbūve
Reģiona nozīmes
5063
19.gs. otrais ceturksnis
Velēnas luterāņu baznīcāMākslaĒrģeles
Reģiona nozīmes
3357
Velēnas luterāņu baznīcāMākslaAltāris
Reģiona nozīmes
8363
Velēnas luterāņu baznīcāMākslaKancele
Reģiona nozīmes
8360
Velēnas luterāņu baznīcāMākslaĒrģeļu prospekts
Reģiona nozīmes
8359

Līgo pagasts

Kopā: 2
Reģiona nozīme: 1
Valsts nozīme: 1
Arheoloģija: 2
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
Ušuru ezera LīņsalāArheoloģijaUšuru ezera mītne
Valsts nozīmes
846
Mūsu ēras I.g.t. vidū
pie EzeriešiemArheoloģijaUšuru senkapi (Kara kapi)
Reģiona nozīmes
845
14. – 16.gs.

Rankas pagasts

Kopā: 19
Reģiona nozīme: 12
Valsts nozīme: 2

Vietējā nozīme: 4
Arhitektūra: 10
Arheoloģija: 8
Industriālais: 1
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
pie Dārziņiem (Brantiem)ArheoloģijaBrantu senkapi
Reģiona nozīmes
855
starp Pilskalniem un TīrumsiliešiemArheoloģijaKaudžu pilskalns un Kantora kalns-pilskalns
Valsts nozīmes
861
Vēlais dzelzs laikmets 9. – 12.gs.
pie KalnakaudzēmArheoloģijaKalnakaudžu senkapi (Miroņkalniņš)
Reģiona nozīmes
856
pie PāpāniemArheoloģijaPāpānu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)
Reģiona nozīmes
857
pie BierņiemArheoloģijaRankas viduslaiku baznīcas vieta
Reģiona nozīmes
854
pie RudeņiemArheoloģijaSejatu senkapi (Krakaliņš)
Reģiona nozīmes
858
pie SileniekiemArheoloģijaSilaješku pilskalns (Velna kalns)
Reģiona nozīmes
859
pie VeczīladziemArheoloģijaVeczīladžu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņs)
Reģiona nozīmes
860
RēveļiArhitektūraRankas pagasta Elizabetes skola, tagad Rēveļu pamatskola
Vietējās nozīmes
5082
1880.
Ranka;
Rankas muižā 
ArhitektūraPārvaldnieka māja, vēlāk dārznieka māja
Reģiona nozīmes
5081
19.gs. 1.puse
Ranka;
Rankas muižā
ArhitektūraLaidars
Reģiona nozīmes
5079
19.gs. 2.puse
Ranka;
Rankas muižā
ArhitektūraKalpu mājas (2)
Reģiona nozīmes
5078
19.gs. 1.puse
Ranka;
Rankas muižā
ArhitektūraPils
Reģiona nozīmes
5077
18.gs. beigas
Ranka;
Rankas muižā
ArhitektūraRankas muižas apbūve
Reģiona nozīmes
5076
18. – 19.gs.
Rankas kaposArhitektūraRankas kapu kapliča
Vietējās nozīmes
5075
20.gs. sākums
RankaArhitektūraRankas pagasta Lutera skola, tagad Rankas pamatskola
Vietējās nozīmes
5074
1887.
Lācītes ūdensdzirnavasArhitektūraStadula
Vietējās nozīmes
5073
19.gs. 2.puse
LācītēArhitektūraLācītes ūdensdzirnavas
Vietējās nozīmes
5072
19.gs. 2.puse
Pie Magnūžiem
IndustriālaisStrūves ģeodēziskā loka punkts “Ranka”
Valsts nozīmes
9212
1824.

Stāmerienas pagasts

Kopā: 22
Reģiona nozīme: 6
Valsts nozīme: 11

Vietējā nozīme: 5
Arhitektūras pieminekļi: 16
Arheoloģijas pieminekļi: 2
Māksla: 4
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
pie „Skolām”ArheoloģijaSkolu senkapi
Valsts nozīmes
862
pie „Smiltniekiem” (bij.Smoņiem)ArheoloģijaSmoņu senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
863
Stāmeriena;
Brīvības iela 36
ArhitektūraDzīvojamā ēka ar veikalu
Vietējās nozīmes
5098
20.gs. 20.gadi
Stāmeriena;
Brīvības iela 32
ArhitektūraDzīvojamā ēka ar veikalu
Vietējās nozīmes
5097
20.gs. 20.gadi
Stāmeriena;
Brīvības iela 29
ArhitektūraStāmerienas pagasta valdes ēka
Vietējās nozīmes
5096
19./20.gs.
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
ArhitektūraParks
Valsts nozīmes
5095
19.gs.
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
ArhitektūraKlēts
Valsts nozīmes
5094
19.gs. vidus
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
ArhitektūraDārznieka māja
Valsts nozīmes
5093
19.gs. beigas
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
ArhitektūraPils
Valsts nozīmes
5092
19.gs., 1908.
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
ArhitektūraStāmerienas muižas apbūve
Valsts nozīmes
5091
19./20.gs.
VecstāmerienaArhitektūraStāmerienas pareizticīgo baznīca
Valsts nozīmes
5090
Ap 1904. gadu.
VecstāmerienaArhitektūraStāmerienas pamatskola
Vietējās nozīmes
5089
1923.
Kalniena;
Kalnamuižā
ArhitektūraVešūzis
Reģiona nozīmes
5088
19.gs. beigas
Kalniena;
Kalnamuižā
ArhitektūraStallis ar ratnīcu un kučiera dzīvokli
Reģiona nozīmes
5087
19.gs. vidus
Kalniena;
Kalnamuižā
ArhitektūraParks
Reģiona nozīmes
5086
19.gs.
Kalniena;
Kalnamuižā
ArhitektūraDārznieka māja
Reģiona nozīmes
5085
19.gs. beigas
Kalniena;
Kalnamuižā
ArhitektūraPils
Reģiona nozīmes
5084
 Ap 1765.g., 20.gs.sākums
Kalniena;
Kalnamuižā
ArhitektūraKalnamuižas apbūve
Reģiona nozīmes
5083
18.-19.gs.
Stāmerienas muižas pilīMākslaInterjera dekoratīvā apdare (3 telpās)
Valsts nozīmes
3365
20.gs.s.
Stāmerienas muižas pilīMākslaInterjera dekoratīvā apdare (2 telpās)
Valsts nozīmes
8365
20.gs.s.
Stāmerienas muižas pilīMākslaFasādes dekoratīvā apdare
Vietējās nozīmes
8364
19.gs.2.puse
Stāmerienas muižas pilīMākslaKrāsns
Valsts nozīmes
8366
20.gs.s.

Stradu pagasts

Kopā: 4
Reģiona nozīme: 1
Valsts nozīme: 2
Vietējās nozīmes: 1
Arhitektūra: 1
Arheoloģija: 3
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
pie „Antaniem”ArheoloģijaAntanu senkapi  (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
864
starp „Antaniem” un “Jāņsētām”
ArheoloģijaAntanu senkapi II
Valsts nozīmes
9011
9. – 12.gs.
starp Jaunpommeriem, Aizpuriem un KapeniešiemArheoloģijaJaunpommeru senkapi (Zviedru kapi)
Reģiona nozīmes
865
VecdziesniekosArhitektūraZemnieku sēta „Dziesnieki”
Vietējās nozīmes
6107
19.gs. 2.puse, 20.gs. sākums

Tirzas pagasts

Kopā: 21
Reģiona nozīme: 11
Valsts nozīme: 1

Vietējās nozīme: 9
Arhitektūra: 8
Arheoloģija: 6

Vēsture: 1
Māksla: 6
Atrašanās vietaTipoloģiskā grupaNosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr.Datējums
pie LejasvīndedžiemArheoloģijaLejasvīndedžu viduslaiku kapsēta
Vietējās nozīmes
867
pie „Jāņukalna”ArheoloģijaJāņukalna Lielais akmens – kulta vieta
Valsts nozīmes
866
Starp Niedrēm un PumpuriemArheoloģijaNiedru viduslaiku kapsēta (Nāves priedes)
Vietējās nozīmes
870
pie ZvanulejāmArheoloģijaTirzas svētavots – kulta vieta
Valsts nozīmes
868
Tirzas muižāArheoloģijaTirzas viduslaiku pils
Valsts nozīmes
871
1429.
pie ZvanulejāmArheoloģijaZvanuleju senkapi
Reģiona nozīmes
869
VecadulienaArhitektūraVecadulienas muižas kapliča
Vietējās nozīmes
5106
20.gs. sākums
VecadulienaArhitektūraDūnīša krogs
Reģiona nozīmes
5105
1870.
Tirza;
Tirzas muiža
ArhitektūraStallis ar dzīvokli
Vietējās nozīmes
5104
19.gs. vidus
Tirzas luterāņu baznīcas teritorijāArhitektūraCeimerna dzimtas kapliča
Vietējās nozīmes
5103
1781.
TirzaArhitektūraTirzas luterāņu baznīca
Reģiona nozīmes
5102
1826.
TirzaArhitektūraTirzas Lejas krogs
Vietējās nozīmes
5101
19./20.gs.
Tirza

 

ArhitektūraTirzas – Velēnas lauksaimniecības biedrības nams
Vietējās nozīmes
5100
1911.
Tirza;
Tirzas muižā
ArhitektūraTirzas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
5099
19.gs. beigas
KrācēsVēstureBibliogrāfa J.Misiņa dzimtās mājas
Reģiona nozīmes
23
1862.
Tirzas luterāņu baznīcāMākslaAltāris
Reģiona nozīmes
8370
1826.
Tirzas luterāņu baznīcāMākslaĒrģeles
Reģiona nozīmes
8374
19.gs.30 gadi
Tirzas luterāņu baznīcāMākslaKancele
Reģiona nozīmes
8372
1826.
Tirzas luterāņu baznīcāMākslaDurvju komplekts
Reģiona nozīmes
8373
19.gs.1.puse
Tirzas luterāņu baznīcāMākslaĒrģeļu prospekts
Reģiona nozīmes
8371
19.gs.30 gadi
Tirzas kapu kapličāMākslaCilnis „Ceimernu dzimtas ģerbonis”
Vietējās nozīmes
8369
1781.

Dalies: