Pieminekļu saraksts uz 01.07.2016. (saraksts pieejams ODS failu formātā, ko var atvērt ar MS Excel)

Gulbene

Kopā: 30
Valsts nozīme: 13
Vietējā nozīme: 17
Arhitektūra: 23
Arheoloģija: 1
Vēsture/ industriālais: 1
Māksla: 5
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
no Gulbenes stacijas līdz novada robežai Vēsture/ industriālais Šaursliežu dzelzceļa līnija Gulbene – Alūksne, sliežu ceļi, inženierbūves, aprīkojums, ēkas, ritošais sastāvs
Valsts nozīmes
8340
1903.
Viestura iela 21 Arhitektūra Gulbenes dzelzceļa Tējas nams
Vietējās nozīmes
5018
 20.gs. sākums
Skolas iela 10 Arhitektūra Gulbenes valsts komerc- un arodskola
Valsts nozīmes
5017
1927.
Rīgas iela 69 Arhitektūra Lauksaimniecības krājaizdevumu sabiedrības nams
Vietējās nozīmes
5016
1927.
Miera iela 12 Arhitektūra Gulbenes draudzes kapu kapliča
Vietējās nozīmes
5015
1922.
Līkā iela 21 Arhitektūra Gulbenes pilsētas pamatskola
Vietējās nozīmes
5014
1934.
Dzelzceļa iela 8 Arhitektūra Gulbenes dzelzceļa stacija
Valsts nozīmes
5013
1926.
Brīvības iela 13,

 pie luterāņu baznīcas pār Krustalīces upi,
Vecgulbenes muižā

Arhitektūra Mūra tilts
Vietējās nozīmes
5012
19.gs. vidus
Brīvības iela 13,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Vecgulbenes luterāņu baznīca
Valsts nozīmes
5011
1838. – 1843.
Vecgulbenes muižā Arhitektūra Parks
Valsts nozīmes
5010
19.gs. vidus
Brīvības iela 10,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Oranžērija
Valsts nozīmes
5009
19.gs. vidus
Brīvības iela 18,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Manēža
Valsts nozīmes
5008
19.gs. vidus
Parka iela 31,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Vešūzis
Vietējās nozīmes
5007
19.gs. vidus
Brīvības iela 20,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Siernīca
Vietējās nozīmes
5006
19.gs. vidus
Brīvības iela 22,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Lopu virtuve
Valsts nozīmes
5005
19.gs. vidus
Brīvības iela 22,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Kūts
Valsts nozīmes
5004
19.gs. vidus
Brīvības iela 9
(pašlaik Klēts iela 4),
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Klēts
Vietējās nozīmes
5003
19.gs. vidus
Brīvības iela 16,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Kalpu māja
Vietējās nozīmes
5002
19.gs. vidus
Pils iela 2,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Zobārsta māja, vēlāk sardzes māja
Vietējās nozīmes
5001
19.gs. 70.gadi
Ozolu iela 4,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Mežsarga māja
Vietējās nozīmes
5000
19.gs. beigas
Parka iela 10,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Sarkanā pils
Vietējās nozīmes4998
19.gs. 2. puse
Brīvības iela 12,
Vecgulbenes muižā
Arhitektūra Baltā pils
Valsts nozīmes
4997
19.gs. vidus – 70.gadi
Brīvības iela 2,5,9,12,13,16,18,20,22  Pils iela 2,3,5

Parka iela 10, 31 Vecgulbenes muižā

Arhitektūra Vecgulbenes muižas apbūve
Valsts nozīmes
4996
19.gs.
Viestura iela 20, 22, 24, 29, 29a, 35 Arhitektūra Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēkas (6)
Valsts nozīmes
4995
1920. – 1921.
Brīvības ielā 13

Krustalīces upes krastā

Arheoloģija Gulbenes viduslaiku pils
Valsts nozīmes
828
14. – 15.gs.
Brīvības iela 12
Vecgulbenes muižā Baltajā pilī
Māksla Fasādes dekoratīvā apdare
Vietējās nozīmes
8348
19.gs.2.puse
Brīvības iela 13, Vecgulbenes luterāņu baznīcā Māksla Kancele
Vietējās nozīme
8352
18./19.gs.
Brīvības iela 13, Vecgulbenes luterāņu baznīcā Māksla Altāris
Vietējās nozīmes
8351
19.gs.2.puse
Brīvības iela 13, Vecgulbenes luterāņu baznīcā Māksla Durvju komplekti (3)
Vietējās nozīmes
8349
19.gs. pirmais ceturksnis
Spārītes parkā Brāļu kapos Māksla Piemineklis kritušajiem karavīriem
Vietējās nozīmes
8347
1967.

Beļavas pagasts

Kopā: 47
Valsts nozīme: 24
Vietējā nozīme: 23
Arhitektūra: 16
Arheoloģija: 20
Māksla: 11
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums  
pie „Andzēniem” Arheoloģija Andzēnu senkapi (Kara kapi)
Valsts nozīmes
797
Vēlais dzelzs laikmets 10. – 12.gs.
pie “Atvasēm” Arheoloģija Atvašu svētliepas – kulta vieta
Vietējās nozīmes
798
pie „Ilgupjiem” Arheoloģija Beļavas pilskalns
Valsts nozīmes
801
pie „Veccīruļiem” Arheoloģija Bērzu kalniņš – senkapi
Valsts nozīmes
809
starp „Dumpurniekiem” un „Dumpjiem” Arheoloģija Dumpurnieku senkapi
Valsts nozīmes
812
Vidējais un vēlais dzelzs laikmets 5. – 12.gs.
starp „Jaunletēm” un „Velmaņiem” Arheoloģija Jaunletu senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
813
Agrais dzelzs laikmets 1. – 4.gs.
pie „Juriem” Arheoloģija Juru upurozoli – kulta vieta
Vietējās nozīmes
802
pie „Krimiem” Arheoloģija Krimu senkapi
Valsts nozīmes
803
pie „Kubulniekiem” Arheoloģija Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš)
Valsts nozīmes
804
Vēlais dzelzs laikmets 9. – 12.gs.
pie „Lazdukalniem” Arheoloģija Lazdu kalns – pilskalns un senkapi (Grantskalniņš)
Valsts nozīmes
805
pie bij.Beļavas pamatskolas Arheoloģija Liedskalnu senkapi (Kantora kalns, Kapu kalns)
Valsts nozīmes
800
Vēlais dzelzs laikmets 10. – 12.gs.
pie Lisas ezera Z galā Arheoloģija Lisas ezera mītne
Valsts nozīmes
796
1.g.t. mūsu ērā
pie „Pērļukalna” Arheoloģija Pērļu kalns – senkapi
Valsts nozīmes
807
pie „Ceriņiem” Arheoloģija Beļavas senkapi (Planku kalns, Zviedru kapi)
Vietējās nozīmes
799
Vēlais dzelzs laikmets 10. – 12.gs.
pie „Putniņiem” Arheoloģija Putniņu senkapi  (Dobais kalniņš)
Vietējās nozīmes
808
pie „Veccīruļiem” Arheoloģija Rožu kalns – baznīcas un kapsētas vieta
Vietējās nozīmes
810
starp „Līkanšiem”, „Rutkastēm” un „Vārpām” Arheoloģija Rutkastes kalns – pilskalns
Valsts nozīmes
814
pie „Līgotņiem” Arheoloģija Upurkalniņš –  kulta vieta
Vietējās nozīmes
806
pie „Vecmeišiem” Arheoloģija Vecmeišu viduslaiku kapsēta
Vietējās nozīmes
811
pie „Upeskalniem” un „Viculaikām” Arheoloģija Viculaiku pilskalns
Valsts nozīmes
8345
 „Burtniekos” Arhitektūra „Burtnieku” dzīvojamā rija
Valsts nozīmes
6105
19.gs. 2.puse
Naglenē;
Naglenes muižā
Arhitektūra Krogs
Vietējās nozīmes
4980
1881.
Naglenē;
Naglenes muižā
Arhitektūra Klēts
Vietējās nozīmes
4979
19.gs. 1.puse
Naglenē;
Naglenes muižā
Arhitektūra Kungu māja
Vietējās nozīmes
4978
19.gs. 1.puse
Naglenē;
Naglenes muižā
Arhitektūra Naglenes (Naglienas) muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4977
19.gs. 1.puse
Ozolkalns;
Blomes muižā
Arhitektūra Klēts
Vietējās nozīmes
4976
19.gs. 1.puse
Ozolkalns;
Blomes muižā
Arhitektūra Kungu māja
Vietējās nozīmes
4975
19.gs. trešais ceturksnis
Ozolkalns;
Blomes muižā
Arhitektūra Blomes muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4974
19.gs.
Beļavas muižā Arhitektūra Parks
Valsts nozīmes
4973
18./19.gs.
Beļavas muižā Arhitektūra Siernīca
Vietējās nozīmes
4972
19.gs. beigas
Beļavas muižā Arhitektūra Pils
Valsts nozīmes
4971
ap 1750., 1912., 1925.
Beļavas muižā;
Pilsskola
Arhitektūra Beļavas muižas apbūve
Valsts nozīmes
4970
18. – 19.gs.
Augulienas muižā Arhitektūra Klēts
Vietējās nozīmes
4967
18.gs. 2.puse
Augulienā Arhitektūra Kungu māju drupas
Vietējās nozīmes
4965
20.gs. sākums
Augulienā Arhitektūra Augulienas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4964
18.gs. – 20.gs. sākums
“Puķeskalnos” Arhitektūra Dzīvojamā ēka
Vietējās nozīmes
4963
20.gs. 20.gadi
Beļavas muižas pilī Māksla Krāsns
Valsts nozīmes
3353
18.gs.trešais ceturksnis
Beļavas muižas pilī Māksla Sienas skapis
Valsts nozīmes
3355
18.gs.
Beļavas muižas pilī Māksla Krāsns
Valsts nozīmes
3352
18.gs. 2.puse
Beļavas muižas pilī Māksla Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās)
Valsts nozīmes
3351
18./19.gs.
Beļavas muižas pilī Māksla Flīzītes (28)
Valsts nozīmes
3350
18.gs.
Beļavas muižas pilī Māksla Durvju komplekti (8)
Valsts nozīmes
3349
18.gs.
Beļavas muižas pilī Māksla Krāsns- kamīns
Valsts nozīmes
3354
18.gs.
Beļavas muižas pilī Māksla Kāpnes
Vietējās nozīmes
8341
18./19.gs.
Beļavas muižas pilī Māksla Durvju komplekts
Vietējās nozīmes
8343
19.gs.
Beļavas muižas pilī Māksla Durvju komplekts (4)
Vietējās nozīmes
8344
18.gs.
Beļavas muižas pilī Māksla Durvju komplekts
Vietējās nozīmes
8342
18.gs.2.puse

Daukstu pagasts

Kopā: 9
Valsts nozīme: 5
Vietējā nozīme: 4
Arhitektūra: 4
Arheoloģija: 5
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
starp „Liepiņām” un „Purmaļiem” Arheoloģija Krapas pilskalns
Valsts nozīmes
820
pie „Priedkalniem” Arheoloģija Priedkalnu senkapi
Valsts nozīmes
816
pie „Rāvijām”  un „Priedniekiem” Arheoloģija Rāviju senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
817
2. – 9.gs.
pie „Rožkalniem” Arheoloģija Rožkalnu Raganas akmens – kulta vieta
Valsts nozīmes
818
pie Zaļumiem Arheoloģija Zaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns)
Valsts nozīmes
819
Krapas muižā Arhitektūra Kūts
Vietējās nozīmes
4984
19.gs. beigas
Krapas muižā Arhitektūra Klēts
Vietējās nozīmes
4983
19.gs. 2.puse
Krapas muižā Arhitektūra Pārvaldnieka māja
Vietējās nozīmes
4982
19.gs. pēdējais ceturksnis
Krapas muižā Arhitektūra Krapas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4981
19.gs. 2.puse

Druvienas pagasts

.

Kopā: 8
Reģiona nozīme: 1
Valsts nozīme: 1
Vietējā nozīme: 6
Arheoloģija: 2
Arhitektūra: 4
Vēsture: 1
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
pie „Ziemeļiem” Arheoloģija Ziemeļu senkapi
Vietējās nozīmes
822
pie „Silmačiem” Arheoloģija Silmaču viduslaiku kapsēta
Vietējās nozīmes
821
Pērlē Arhitektūra Pērļa ūdensdzirnavas
Vietējās nozīmes
4988
19.gs. 2.puse
Druvienas muižā Arhitektūra Kalpu māja, kūts un stallis ap iekšējo pagalmu
Vietējās nozīmes
4987
19.gs. 2.puse
Druvienas muižā Arhitektūra Kungu māja
Vietējās nozīmes
4986
19.gs. 2.puse, 20.gs. 20.gadi
Druvienas muižā Arhitektūra Druvienas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4985
19./20.gs.
Mazvasaraudžos Vēsture Druvienas pagastskola
Valsts nozīmes
22
19.gs. beigas, 20.gs. sākums
Druvienas pagasts, Druviena, “Pagastmāja” Arhitektūra Druvienas kultūras nams
Reģiona nozīmes
9290
1979.-1982.

Galgauskas pagasts

Kopā: 10
Valsts nozīme: 3
Vietējā nozīme: 7
Arhitektūra: 6
Arheoloģija: 4
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
pie „Lazdukalna” Arheoloģija Ausenes pilskalns
Vietējās nozīmes
826
pie „Kaijām” Arheoloģija Bļodas kalns – pilskalns
Valsts nozīmes
825
pie bij.„Narātiem” Arheoloģija Narātu senkapi (Kara kapi)
Valsts nozīmes
823
pie Tīcāniem Arheoloģija Tīcānu senkapi (Kara kapi)
Valsts nozīmes
827
10. – 12.gs.
Galgauska;
Galgauskas muižā
Arhitektūra Saimniecības ēka
Vietējās nozīmes
4994
19.gs. pirmais ceturksnis
Galgauska;
Galgauskas muižā
Arhitektūra Meldera māja
Vietējās nozīmes
4993 
ap 1900.
Galgauska;
Galgauskas muižā
Arhitektūra Galgauskas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
4992
19.gs. sākums – 19.gs. beigas
Galgauska;
Galgauskas muižā
Arhitektūra Galgauskas Sv. Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca
Vietējās nozīmes
4991
ap 1850. – 1860.
Galgauska Arhitektūra Galgauskas pamatskola
Vietējās nozīmes
4990
1937.
Galgauska Arhitektūra Galgauskas dziedāšanas biedrības nams
Vietējās nozīmes
4989
1924.

Jaungulbenes pagasts

Kopā: 29
Valsts nozīme: 12
Vietējā nozīme: 17
Arhitektūra: 21
Arheoloģija: 5
Māksla: 3
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
pie „Aizupjiem” Arheoloģija Aizupju senkapi
Vietējās nozīmes
829
pie „Kalnakalviešiem” Arheoloģija Liedes kalni – pilskalns, apmetne, kulta vieta
Valsts nozīmes
830
starp „Liedniekiem” un „Sauleskalniem” Arheoloģija Liednieku senkapi
Valsts nozīmes
833
starp „Aizupjiem” un „Sēliešiem” Arheoloģija Sēliešu senkapi
Valsts nozīmes
832
pie „Struņķiem” Arheoloģija Struņķu senkapi (Akmens krasti)
Valsts nozīmes
831
2.g.t. pirms mūsu ēras vidus –  1.gs., 2. – 4.gs. mūsu ērā
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Staļļi, vēlāk ugunsdzēsēju māja
Valsts nozīmes
5040
1894.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Sarga mājiņa
Vietējās nozīmes
5039
20.gs. sākums 1907.?
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Pagrabs un saimniecības ēka
Vietējās nozīmes
5038
19.gs. 2.puse
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Pārvaldnieka māja
Vietējās nozīmes
5037
19.gs. 1.puse
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Parks ar parka arhitektūru
Valsts nozīmes
5036
19.gs.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Parka žogs
Vietējās nozīmes
5035
20.gs. sākums
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Parādes pagalma vārti
Valsts nozīmes
5034
20.gs. sākums
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Obelisks
Valsts nozīmes
5033
1879.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Saimniecības ēku grupa ar caurbrauktuvi
Valsts nozīmes
5032
19.gs. beigas
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Kūts
Vietējās nozīmes
5031
19.gs. 2.puse
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Vešas māja
Vietējās nozīmes
5030
19.gs. 2.puse
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Kapliča
Vietējās nozīmes
5029
1879.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Kalēja māja ar smēdi
Vietējās nozīmes
5028
1887.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Kapela, tagad Jaungulbenes luterāņu baznīca
Vietējās nozīmes
5027
1904.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Dzīvojamās ēkas (2)
Vietējās nozīmes
5026
19., 20.gs.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Dārznieka māja ar dārza inventāra noliktavu un kūts
Vietējās nozīmes
5025
1886.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Ceļa rādītājs
Vietējās nozīmes
5023
19.gs. beigas
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra „Velna vārti” un mākslīgās pilsdrupas
Valsts nozīmes
5022
1889.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra „Bišu māja”, vēlāk „Leļļu māja”
Vietējās nozīmes
5021
19.gs. beigas, 1886.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Pils
Valsts nozīmes
5020
19.gs. 30.gadi, 1900. – 1903.
Jaungulbene;
Jaungulbenes muižā
Arhitektūra Jaungulbenes muižas apbūve
Valsts nozīmes
5019
19. – 20.gs.
Jaungulbenes muižas pilī Māksla Cilnis „Ģerbonis” fasādē
Vietējās nozīmes
8355
ap 1878.
Jaungulbenes muižas pilī Māksla Interjera dekoratīvā apdare vestibilā
Vietējās nozīmes
8357
ap 1878.
Jaungulbenes muižas pilī Māksla Krāsns
Vietējās nozīmes
8356
19./20.gs.

Lejasciema pagasts

Kopā: 20
Reģionāla nozīme: 1
Valsts nozīme: 5
Vietējā nozīme: 14
Arhitektūra: 8
Arheoloģija: 11
Vēsturiska notikumu vieta: 1
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
Lejasciems,
Skolas iela 3
Vēsturiska notikumu vieta Rakstnieces Tirzmalietes dzīves vieta
Reģionālas nozīmes
9294
1912.-1942.
pie „Aļļiem” Arheoloģija Aļļu senkapi (Kapu kalns)
Valsts nozīmes
834
starp „Krampāniem” un „Bozeniekiem” Arheoloģija Bozenieku viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)
Vietējās nozīmes
844
pie „Ceļmalniekiem” Arheoloģija Ceļmalnieku senkapi
Valsts nozīmes
836
Senākais dzelzs laikmets (5.gs. pirms Kristus – 1.gs.)
pie „Ģindiem” Arheoloģija Ģindu senkapi
Vietējās nozīmes
837
pie „Lejaskrācēm” Arheoloģija Krāču pilskalns
Valsts nozīmes
838
pie „Melderiem” Arheoloģija Melderu senkapi
Valsts nozīmes
841
pie „Linājiem” Arheoloģija Lināju senkapi
Vietējās nozīmes
839
pie „Puidzuļiem” Arheoloģija Poļu viduslaiku kapsēta
Vietējās nozīmes
835
pie pienotavas Arheoloģija Senkapi
Vietējās nozīmes
842
pie „Linājiem” Arheoloģija Zviedru ceļš
Vietējās nozīmes
840
pie „Vigubiem” Arheoloģija Vigubu senkapi
Valsts nozīmes
843
Lejasciems,
Rīgas iela 20
Arhitektūra Lejas mācītājmuižas dzīvojamā ēka
Vietējās nozīmes
5050
19.gs. 1.puse
Lejasciems,
Rīgas iela 3
Arhitektūra Dzīvojamā ēka
Vietējās nozīmes
5049
19.gs. beigas
Sinole;
Sinoles muižā
Arhitektūra Ūdensdzirnavas
Vietējās nozīmes
5048
1872.
Sinole;
Sinoles muižā
Arhitektūra Klēts
Vietējās nozīmes
5047
19.gs. beigas
Sinole Arhitektūra Sinoles muižas apbūve
Vietējās nozīmes
5046
19.gs. beigas
Mālumuiža Arhitektūra Klēts
Vietējās nozīmes
5045
19.gs. 1.puse
Mālumuiža Arhitektūra Kungu māja
Vietējās nozīmes
5044
19.gs. beigas
Mālumuiža Arhitektūra Mālmuižas apbūve
Vietējās nozīmes
5043
19.gs. 1.puse, 19.gs. beigas

Litenes pagasts

Kopā: 19
Valsts nozīme: 8
Vietējā nozīme: 11
Arhitektūra: 12
Arheoloģija: 5

Vēsture/ vēsturiska notikuma vieta: 2
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
pie Akmeņrūču strauta ietekas Sitas upē Arheoloģija Akmeņrūču senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
847
pie Grīvām Arheoloģija Grīvu senkapi (Zviedru kapi)
Vietējās nozīmes
6144
pie Kraukļiem Arheoloģija Kraukļu senkapi
Valsts nozīmes
8919
1. – 4.gs.
starp Lešķiem un Jaunlekšiem Arheoloģija Lešķu senkapi (Kapu tīrums)
Valsts nozīmes
849
pie Siliņiem Arheoloģija Podnieku senkapi (Kapu kalniņš)
Valsts nozīmes
848
”Valsts mežs 50680070045”, Sitas silā Vēsture/ vēsturiska notikuma vieta Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta
Valsts nozīme
8711
1935. – 1941.
pie Litenes kapsētas Vēsture/ vēsturiska notikuma vieta Komunistiskās masu terora upuru piemiņas vieta un kapi
Valsts nozīme
8563
1941.
Litenes muižā, Jaunlitenē 3 Arhitektūra Kalpu māja
Vietējās nozīmes
5062
19.gs. vidus
Litene;
Litenes muižā
Arhitektūra Vešūzis
Vietējās nozīmes
5061
19.gs. sākums
Litene;
Litenes muižā
Arhitektūra Stallis
Valsts nozīmes
5060
1821.
Litene;
Litenes muižā
Arhitektūra Parks
Vietējās nozīmes
5059
19.gs. 2.puse
Litene;
Litenes muižā
Arhitektūra Magazīnas klēts
Vietējās nozīmes
5058
19.gs. 1.puse
Litene;
Litenes muižā
Arhitektūra Klēts
Vietējās nozīmes
5057
19./20.gs.
Litene;
Litenes muižā
Arhitektūra Šķūnis
Vietējās nozīmes
5056
19.gs. 2.puse
Litene;
Litenes muižā
Arhitektūra Aptieka
Vietējās nozīmes
5055
19.gs. 2.puse
Litene;
Litenes muižā
Arhitektūra Kalpu māja
Vietējās nozīmes
5054
19.gs. otrais ceturksnis
Litene;
Litenes muižā
 Arhitektūra Kungu māja
Vietējās nozīmes
5053
 19.gs.1.puse,1961.
 Litenes kapos  Arhitektūra Litenes kapu kapliča
Vietējās nozīmes
5051
 20.gs.30.g.
Litene;
Litenes muižā
 Arhitektūra  Litenes muižas apbūve
Valsts nozīmes
5052
 19.gs. sākums, 19.gs.beigas

Lizuma pagasts

Kopā: 17
Valsts nozīme: 6
Vietējā nozīme: 11
Arhitektūras pieminekļi: 10
Arheoloģijas pieminekļi: 3
Māksla: 4
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
pie Briciem Arhitektūra Bricu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)
Vietējās nozīmes
850
pie Brīvzemniekiem un Lejiešiem Arheoloģija Brīvzemnieku senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
851
Vidējais un vēlais dzelzs laikmets 5. – 12.gs.
pie Pietiņiem Arheoloģija Pietiņu senkapi
Vietējās nozīmes
853
pie Lāčkaktiem un Zemgaļiem Arheoloģija Uriekstes pilskalns
Valsts nozīmes
852
Velēna Arhitektūra Velēnas (Jaunzemnieku) ūdensdzirnavas
Vietējās nozīmes
5071
19.gs.
Velēna Arhitektūra Velēnas luterāņu baznīca
Valsts nozīmes
5070
1898.
Lizums;
Lizuma muižā, „Akācijas”
Arhitektūra Parks
Vietējās nozīmes
5069
19.gs.
Lizums;
Lizuma muižā
Arhitektūra Stallis
Valsts nozīmes
5068
1876.
Lizums;
Lizuma muižā
Arhitektūra Klēts
Vietējās nozīmes
5067
19.gs. vidus
Lizums;
Lizuma muižā
Arhitektūra Kalpu mājas (2)
Vietējās nozīmes
5066
19.gs. 2.puse
Lizums;
Lizuma muižā
Arhitektūra Dārznieka māja
Vietējās nozīmes
5065
19.gs. otrais ceturksnis
Lizums;
Lizuma muižā
Arhitektūra Pils
Valsts nozīmes
5064
19.gs. 60.gadi
Lizums Arhitektūra Lizuma muižas apbūve
Vietējās nozīmes
5063
19.gs. otrais ceturksnis
Velēnas luterāņu baznīcā Māksla Ērģeles
Valsts nozīmes
3357
Velēnas luterāņu baznīcā Māksla Altāris
Vietējās nozīmes
8363
Velēnas luterāņu baznīcā Māksla Kancele
Vietējās nozīmes
8360
Velēnas luterāņu baznīcā Māksla Ērģeļu prospekts
Vietējās nozīmes
8359

Līgo pagasts

Kopā: 2
Valsts nozīme: 2
Arheoloģija: 2
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
Ušuru ezera Līņsalā Arheoloģija Ušuru ezera mītne
Valsts nozīmes
846
Mūsu ēras I.g.t. vidū
pie Ezeriešiem Arheoloģija Ušuru senkapi (Kara kapi)
Valsts nozīmes
845
14. – 16.gs.

Rankas pagasts

Kopā: 19
Valsts nozīme: 5
Vietējā nozīme: 13
Arhitektūra: 10
Arheoloģija: 8
Industriālais: 1
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
pie Dārziņiem (Brantiem) Arheoloģija Brantu senkapi
Vietējās nozīmes
855
starp Pilskalniem un Tīrumsiliešiem Arheoloģija Kaudžu pilskalns un Kantora kalns-pilskalns
Valsts nozīmes
861
Vēlais dzelzs laikmets 9. – 12.gs.
pie Kalnakaudzēm Arheoloģija Kalnakaudžu senkapi (Miroņkalniņš)
Vietējās nozīmes
856
pie Pāpāniem Arheoloģija Pāpānu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)
Vietējās nozīmes
857
pie Bierņiem Arheoloģija Rankas viduslaiku baznīcas vieta
Vietējās nozīmes
854
pie Rudeņiem Arheoloģija Sejatu senkapi (Krakaliņš)
Valsts nozīmes
858
pie Sileniekiem Arheoloģija Silaješku pilskalns (Velna kalns)
Valsts nozīmes
859
pie Veczīladziem Arheoloģija Veczīladžu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņs)
Vietējās nozīmes
860
Rēveļi Arhitektūra Rankas pagasta Elizabetes skola, tagad Rēveļu pamatskola
Vietējās nozīmes
5082
1880.
Ranka;
Rankas muižā 
Arhitektūra Pārvaldnieka māja, vēlāk dārznieka māja
Vietējās nozīmes
5081
19.gs. 1.puse
Ranka;
Rankas muižā
Arhitektūra Laidars
Vietējās nozīmes
5079
19.gs. 2.puse
Ranka;
Rankas muižā
Arhitektūra Kalpu mājas (2)
Vietējās nozīmes
5078
19.gs. 1.puse
Ranka;
Rankas muižā
Arhitektūra Pils
Valsts nozīmes
5077
18.gs. beigas
Ranka;
Rankas muižā
Arhitektūra Rankas muižas apbūve
Valsts nozīmes
5076
18. – 19.gs.
Rankas kapos Arhitektūra Rankas kapu kapliča
Vietējās nozīmes
5075
20.gs. sākums
Ranka Arhitektūra Rankas pagasta Lutera skola, tagad Rankas pamatskola
Vietējās nozīmes
5074
1887.
Lācītes ūdensdzirnavas Arhitektūra Stadula
Vietējās nozīmes
5073
19.gs. 2.puse
Lācītē Arhitektūra Lācītes ūdensdzirnavas
Vietējās nozīmes
5072
19.gs. 2.puse
Pie Magnūžiem
Industriālais Strūves ģeodēziskā loka punkts “Ranka”
Valsts nozīmes
9212
1824.

Stāmerienas pagasts

Kopā: 22
Valsts nozīme: 11
Vietējā nozīme: 11
Arhitektūras pieminekļi: 16
Arheoloģijas pieminekļi: 2
Māksla: 4
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
pie „Skolām” Arheoloģija Skolu senkapi
Valsts nozīmes
862
pie „Smiltniekiem” (bij.Smoņiem) Arheoloģija Smoņu senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
863
Stāmeriena;
Brīvības iela 36
Arhitektūra Dzīvojamā ēka ar veikalu
Vietējās nozīmes
5098
20.gs. 20.gadi
Stāmeriena;
Brīvības iela 32
Arhitektūra Dzīvojamā ēka ar veikalu
Vietējās nozīmes
5097
20.gs. 20.gadi
Stāmeriena;
Brīvības iela 29
Arhitektūra Stāmerienas pagasta valdes ēka
Vietējās nozīmes
5096
19./20.gs.
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
Arhitektūra Parks
Valsts nozīmes
5095
19.gs.
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
Arhitektūra Klēts
Valsts nozīmes
5094
19.gs. vidus
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
Arhitektūra Dārznieka māja
Vietējās nozīmes
5093
19.gs. beigas
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
Arhitektūra Pils
Valsts nozīmes
5092
19.gs., 1908.
Vecstāmeriena;
Stāmerienas muižā
Arhitektūra Stāmerienas muižas apbūve
Valsts nozīmes
5091
19./20.gs.
Vecstāmeriena Arhitektūra Stāmerienas pareizticīgo baznīca
Valsts nozīmes
5090
Ap 1904. gadu.
Vecstāmeriena Arhitektūra Stāmerienas pamatskola
Vietējās nozīmes
5089
1923.
Kalniena;
Kalnamuižā
Arhitektūra Vešūzis
Vietējās nozīmes
5088
19.gs. beigas
Kalniena;
Kalnamuižā
Arhitektūra Stallis ar ratnīcu un kučiera dzīvokli
Vietējās nozīmes
5087
19.gs. vidus
Kalniena;
Kalnamuižā
Arhitektūra Parks
Valsts nozīmes
5086
19.gs.
Kalniena;
Kalnamuižā
Arhitektūra Dārznieka māja
Vietējās nozīmes
5085
19.gs. beigas
Kalniena;
Kalnamuižā
Arhitektūra Pils
Valsts nozīmes
5084
 Ap 1765.g., 20.gs.sākums
Kalniena;
Kalnamuižā
Arhitektūra Kalnamuižas apbūve
Valsts nozīmes
5083
18.-19.gs.
Stāmerienas muižas pilī Māksla Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās)
Valsts nozīmes
3365
20.gs.s.
Stāmerienas muižas pilī Māksla Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās)
Vietējās nozīmes
8365
20.gs.s.
Stāmerienas muižas pilī Māksla Fasādes dekoratīvā apdare
Vietējās nozīmes
8364
19.gs.2.puse
Stāmerienas muižas pilī Māksla Krāsns
Vietējās nozīmes
8366
20.gs.s.

Stradu pagasts

Kopā: 5
Valsts nozīme: 5
Arhitektūra: 1
Arheoloģija: 4
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
pie „Antaniem” Arheoloģija Antanu senkapi  (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
864
starp „Antaniem” un “Jāņsētām”
Arheoloģija Antanu senkapi II
Valsts nozīmes
9011
9. – 12.gs.
starp Jaunpommeriem, Aizpuriem un Kapeniešiem Arheoloģija Jaunpommeru senkapi (Zviedru kapi)
Valsts nozīmes
865
Vecdziesniekos Arhitektūra Zemnieku sēta „Dziesnieki”
Valsts nozīmes
6107
19.gs. 2.puse, 20.gs. sākums

Tirzas pagasts

Kopā: 21
Valsts nozīme: 7
Vietējā nozīme: 14
Arhitektūra: 8
Arheoloģija: 6

Vēsture: 1
Māksla: 6
Atrašanās vieta Tipoloģiskā grupa Nosaukums, valsts/vietējā nozīme, pieminekļa Nr. Datējums
pie Lejasvīndedžiem Arheoloģija Lejasvīndedžu viduslaiku kapsēta
Vietējās nozīmes
867
pie „Jāņukalna” Arheoloģija Jāņukalna Lielais akmens – kulta vieta
Valsts nozīmes
866
Starp Niedrēm un Pumpuriem Arheoloģija Niedru viduslaiku kapsēta (Nāves priedes)
Vietējās nozīmes
870
pie Zvanulejām Arheoloģija Tirzas svētavots – kulta vieta
Valsts nozīmes
868
Tirzas muižā Arheoloģija Tirzas viduslaiku pils
Valsts nozīmes
871
1429.
pie Zvanulejām Arheoloģija Zvanuleju senkapi
Valsts nozīmes
869
Vecaduliena Arhitektūra Vecadulienas muižas kapliča
Valsts nozīmes
5106
20.gs. sākums
Vecaduliena Arhitektūra Dūnīša krogs
Vietējas nozīmes
5105
1870.
Tirza;
Tirzas muiža
Arhitektūra Stallis ar dzīvokli
Vietējās nozīmes
5104
19.gs. vidus
Tirzas luterāņu baznīcas teritorijā Arhitektūra Ceimerna dzimtas kapliča
Vietējās nozīmes
5103
1781.
Tirza Arhitektūra Tirzas luterāņu baznīca
Valsts nozīmes
5102
1826.
Tirza Arhitektūra Tirzas Lejas krogs
Vietējās nozīmes
5101
19./20.gs.
Tirza

 

Arhitektūra Tirzas – Velēnas lauksaimniecības biedrības nams
Vietējās nozīmes
5100
1911.
Tirza;
Tirzas muižā
Arhitektūra Tirzas muižas apbūve
Vietējās nozīmes
5099
19.gs. beigas
Krācēs Vēsture Bibliogrāfa J.Misiņa dzimtās mājas
Valsts nozīmes
23
1862.
Tirzas luterāņu baznīcā Māksla Altāris
Vietējās nozīmes
8370
1826.
Tirzas luterāņu baznīcā Māksla Ērģeles
Vietējās nozīmes
8374
19.gs.30 gadi
Tirzas luterāņu baznīcā Māksla Kancele
Vietējās nozīmes
8372
1826.
Tirzas luterāņu baznīcā Māksla Durvju komplekts
Vietējās nozīmes
8373
19.gs.1.puse
Tirzas luterāņu baznīcā Māksla Ērģeļu prospekts
Vietējās nozīmes
8371
19.gs.30 gadi
Tirzas kapu kapličā Māksla Cilnis „Ceimernu dzimtas ģerbonis”
Vietējās nozīmes
8369
1781.

Dalies: