Izstādes vai Zilās vai Sarkanās zāles apmeklējums Oranžērijā:
pieaugušajiem – 1,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  0,50 EUR
ģimenes biļete (4-6 personas) – 3,00 EUR
Oranžērijas apmeklējums:
pieaugušajiem – 3,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  1,50 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 5,00 EUR
Klēts apmeklējums:
pieaugušajiem – 3,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  1,50 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 5,00 EUR
Sarkanās pils apmeklējums:
pieaugušajiem – 2,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  1,00 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 5,00 EUR
Oranžērijas, Klēts un Sarkanās pils apmeklējums:
pieaugušajiem – 6,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  3,00 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 15,00 EUR
Gida pakalpojumi grupai vienā izstādē, ekspozīcijā:
līdz 20 personām – 2,00 EUR
no 21 personas – 5,00 EUR
Gida pakalpojumi grupai Oranžērijā, Klētī vai Sarkanajā pilī:
līdz 20 personām – 5,00 EUR
no 21 personas – 10,00 EUR
Dalības maksa muzejpedagoģiskajā nodarbībā:
vienai personai – 3,00 EUR
Tiešsaites nodarbību materiāli:
grupai – 5,00 EUR

BEZMAKSAS muzeja apmeklējums, uzrādot apliecinošu dokumentu:

 • bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);
 • bērniem un izglītības iestāžu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām un viņu pavadošajām personām;
 • pedagogiem, kas pavada izglītojamo grupu;
 • akreditētu Latvijas muzeju darbiniekiem;
 • ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem;
 • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas popularizē muzeju.

BEZMAKSAS muzeja apmeklējums

 • Gulbenes novada pašvaldības vai muzeja organizētajos pasākumos;
 • izstāžu / ekspozīciju atklāšanas laikā;
 • Starptautiskajā Muzeju dienā, 18.maijā;
 • akcijas “Muzeju nakts” norises laikā.

Ieeja muzeja izstādēs bez maksas TREŠDIENĀS, uzrādot apliecinošu dokumentu:

 • vecuma pensijas saņēmējiem;
 • personām ar 1. grupas invaliditāti un viņu pavadošajām personām;
 • personām ar 2. un 3. grupas invaliditāti;
 • bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 • bērniem ar invaliditāti un viņa pavadošajām personām;
 • valsts noteiktām īpašajām grupas (Ukrainas civiliedzīvotāji, politiski represētās personas, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki u.c.).

Vairāk cenrādī

Fotografēšana vienā izstādē / ekspozīcijā – 2,00 EUR

Krājuma un pētniecisko izziņu sagatavošana 1 A4 lappuse – 2,00 EUR

Krājuma vienības deponēšana (juridiskām personām):
viens mēnesis (1 vienība) – 20,00 EUR
viena nedēļa (1 vienība) – 6,00 EUR
viena diena (1 vienība) – 2,00 EUR

Krājuma materiālu izmantošana viena vienība – 1,00 EUR

Skenēšana 1 A4 lappuse – 0,50 EUR

Kopēšana 1 A4 lappuse – 0,10 EUR

Dalies: