Izstādes vai Zilās vai Sarkanās zāles apmeklējums Oranžērijā:
pieaugušajiem – 1,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  0,50 EUR
ģimenes biļete (4-6 personas) – 3,00 EUR
Oranžērijas apmeklējums:
pieaugušajiem – 3,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  1,50 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 5,00 EUR
Klēts apmeklējums:
pieaugušajiem – 3,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  1,50 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 5,00 EUR
Sarkanās pils apmeklējums:
pieaugušajiem – 2,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  1,00 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 5,00 EUR
Oranžērijas, Klēts un Sarkanās pils apmeklējums:
pieaugušajiem – 6,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  3,00 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 15,00 EUR
Gida pakalpojumi grupai vienā izstādē, ekspozīcijā:
līdz 20 personām – 2,00 EUR
no 21 personas – 5,00 EUR
Gida pakalpojumi grupai Oranžērijā, Klētī vai Sarkanajā pilī:
līdz 20 personām – 5,00 EUR
no 21 personas – 10,00 EUR
Dalības maksa muzejpedagoģiskajā nodarbībā:
vienai personai – 3,00 EUR
Tiešsaites nodarbību materiāli:
grupai – 5,00 EUR

BEZMAKSAS muzeja apmeklējums, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu:

3.1. bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);

3.2. bērniem un izglītības iestāžu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām un viņu pavadošajām personām;

3.3. pedagogiem, kas pavada izglītojamo grupu;

3.4. akreditētu Latvijas muzeju darbiniekiem;

3.5. ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem;

3.6. plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas popularizē muzeju;

3.7. Gulbenes novada izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem mācību procesa ietvaros (2023. gada 27. aprīļa domes sēdes grozījumi Gulbenes novada domes 2022. gada 26. maija sēdes lēmumā Nr. GND/2022/526). Gulbenes novada izglītības iestādēm iesniegums bezmaksas apmeklējumam jāiesniedz vismaz trīs darbdienas pirms plānotā apmeklējuma. Lejupielādē iesniegumu ŠEIT.

BEZMAKSAS muzeja apmeklējums

  • Gulbenes novada pašvaldības vai muzeja organizētajos pasākumos;
  • izstāžu / ekspozīciju atklāšanas laikā;
  • Starptautiskajā Muzeju dienā, 18.maijā;
  • akcijas “Muzeju nakts” norises laikā.

Ieeja muzeja izstādēs bez maksas TREŠDIENĀS, uzrādot apliecinošu dokumentu:

  • vecuma pensijas saņēmējiem;
  • personām ar 1. grupas invaliditāti un viņu pavadošajām personām;
  • personām ar 2. un 3. grupas invaliditāti;
  • bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
  • bērniem ar invaliditāti un viņa pavadošajām personām;
  • valsts noteiktām īpašajām grupas (Ukrainas civiliedzīvotāji, politiski represētās personas, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki u.c.).

Fotografēšana vienā izstādē / ekspozīcijā – 2,00 EUR

Krājuma un pētniecisko izziņu sagatavošana 1 A4 lappuse – 2,00 EUR

Krājuma vienības deponēšana (juridiskām personām):
viens mēnesis (1 vienība) – 20,00 EUR
viena nedēļa (1 vienība) – 6,00 EUR
viena diena (1 vienība) – 2,00 EUR

Krājuma materiālu izmantošana viena vienība – 1,00 EUR

Skenēšana 1 A4 lappuse – 0,50 EUR

Kopēšana 1 A4 lappuse – 0,10 EUR

Dalies: