Muzeja direktore Valda Dārgais
Tālr. 64471036
Mob. tālr. 26558421
E-pasts: valda.dargais@gulbene.lv

Kases mobilais tālrunis 26575812
Speciālistu kabineta tālrunis 64473098
Speciālistu kabineta mobilais tālrunis 26128984
E-pasts muzejs@gulbene.lv
Adrese korespondencei: Pils iela 3, Gulbene, LV-4401

Muzeja speciālistu kontaktinformācija

Ilze Vanaga
Projektu vadītāja
Mob. tālr. 26671943

Ineta Bauere
Vēstures nodaļas vadītāja
Mob. tālr. 29132068

Zane Biseniece
Krājuma nodaļas vadītāja
Tālr. 64471040
Mob. tālr. 26615154

Iveta Petrovska
Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja
Mob. tālr. 28316362

Ivars Vecāns
Izstāžu dekorētājs
Mob. tālr. 29474314

Dalies: