Nodarbība notiek muzeja āra teritorijā un Oranžērijā un iepazīstina ar muzeju terminoloģiju un ekspozīciju darbību.

Nodarbības dalībnieki:

  • iepazīstas ar muzeja peli Mupi;
  • apzina muzeja teritorijā esošos objektus;
  • prognozē terminu skaidrojumus, diskutē un formulē savu viedokli;
  • pēta mākslas formas, skulpturālos veidojumus un izdara secinājumus par izmantotajiem materiāliem un to vēstījumu sabiedrībai;
  • izpēta muzeja ekspozīcijas Zilajā un Sarkanajā zālē;
  • praktiski izmanto gūtās zināšanas, pildot latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas un logopēdijas uzdevumus;
  • izvērtē savu darbu un ieguvumus.

Pēc nodarbības skolēns paņem līdzi savas aizpildītās darba lapas un pašfoto ar Mupi.

Nodarbību izstrādāja skolotāja, logopēde Daiga Kalinka. Muzeja tēlu Mupi darināja māksliniece, skolotāja Evita Zālīte.

Nodarbības mērķauditorija 1. – 4. klase un ģimenes, kurās ir šī vecumposma bērni.


Nodarbību laikā izglītojamie ievēro izglītības iestādēs noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tajā skaitā prasību nevakcinētajiem skolēniem lietot mutes un deguna aizsegu, ja pasākums notiek telpās.
Muzejpedagoģiskās nodarbības pieejamas tikai ar iepriekšēju pieteikšanos un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskas drošības pasākumus. Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska).

Dalies: