Nodarbība notiek muzeja āra teritorijā un Oranžērijā un iepazīstina ar muzeju terminoloģiju un ekspozīciju darbību.

Nodarbības dalībnieki:

  • iepazīstas ar muzeja peli Mupi;
  • apzina muzeja teritorijā esošos objektus;
  • prognozē terminu skaidrojumus, diskutē un formulē savu viedokli;
  • pēta mākslas formas, skulpturālos veidojumus un izdara secinājumus par izmantotajiem materiāliem un to vēstījumu sabiedrībai;
  • izpēta muzeja ekspozīcijas Zilajā un Sarkanajā zālē;
  • praktiski izmanto gūtās zināšanas, pildot latviešu valodas pareizrakstības, gramatikas un logopēdijas uzdevumus;
  • izvērtē savu darbu un ieguvumus.

Pēc nodarbības skolēns paņem līdzi savas aizpildītās darba lapas un pašfoto ar Mupi.

Nodarbību izstrādāja skolotāja, logopēde Daiga Kalinka. Muzeja tēlu Mupi darināja māksliniece, skolotāja Evita Zālīte.

Nodarbība ir iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”.

Gulbenes novada skolēniem dalība šajā muzejpedagoģiskājā nodarbībā ir bez maksas.

Lai izmantotu šo iespēju, lūdzam lejupielādēt un aizpildīt iesniegumu:

Aizpildītu un ieskenētu iesniegumu jāatsūta uz muzeja e-pastu muzejs@gulbene.lv vai jāiesniedz muzejā vismaz trīs dienas pirms plānotā apmeklējuma.

Nodarbības mērķauditorija 1. – 4. klase un ģimenes, kurās ir šī vecumposma bērni.

Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska, Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja).

Dalies: