Muzejā izveidota tematiskā un hronoloģiskā kartotēka par svarīgākajiem notikumiem Gulbenes novadā un pilsētā, personu un publikāciju kartotēka par ievērojamākiem Gulbenes novada cilvēkiem.
Lasītavā apkopotas vairāk kā 1700 grāmatu, kuras sadalītas pa tēmām: arhitektūra, apbalvojumi, etnogrāfija un arheoloģija, enciklopēdijas, novads, mākslas, vārdnīcas, vēsture u.c.
Lasītavas materiālus un kartotēkas izrakstu kartītes izmanto muzeja darbinieki, mācību iestāžu audzēkņi un citi interesanti pētniecības darbā.

Dalies: