Muzeju nozares stratēģijas virsmērķis ir nodrošināt priekšnoteikumus, lai muzeji darbotos kā dinamiskas, mūsdienīgas, sabiedrībai nepieciešamas un visdažādākās sabiedrības grupas iesaistošas institūcijas, kuru identitātes pamatā ir unikāls materiālais un nemateriālais kultūras mantojums, kas ir radošuma avots, valsts bagātība, izglītības, zinātnes un ekonomiskais resurss, personības bagātināšanās un brīvā laika pavadīšanas iespēja. Stratēģiju var lasīt šeit.

UNESCO Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas Ieteikums par muzeju un kolekciju, to daudzveidības un lomas sabiedrībā aizsardzību un veicināšanu, Parīze, 2015. gada 20. novembris

Nacionālie normatīvie akti muzeju jomā
Muzeju likums (spēkā kopš 2006. gada 17. janvāra)
Grozījumi Muzeju likumā (stājas spēkā 2021. gada 18. martā)
2006. gada 21. novembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu

2022. gadā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs saņēmis kārtējo akreditācijas apliecību valsts atzīta muzeja darbībai un tā darbu reglamentē Gulbenes novada domes 2017. gada 25. maijā apstiprināts Muzeja nolikums (2022. gada 28. jūlija grozījumi Muzeja nolikumā).
Darbības un attīstības stratēģija 2022.-2027.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja logo lejupielādei:

JPG formātā (balts fons)
TIFF formātā (bez fona)

Dalies: