Muižas oranžērija (augu māja) Garā kalna nogāzē, būvēta ap 19. gadsimta vidu kā viena stāva ēka ar tornīšiem ēkas galos un vidū. Ēkā bijis iekārtots ziemas dārzs. 20. gs. 20. gados ēka pārbūvēta, pielāgojot to miertiesas vajadzībām. Simetriskās ēkas centrā un galos saglabājušās oranžērijas torņveidīgās izbūves, kuru fasādes rotā ciļņi. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs atrodas šajā ēkā kopš 2001. gada.

Sarkanā pils jeb Mazā pils. Leģenda vēsta, ka Vecgulbenes muižas īpašnieks Heinrihs fon Volfs šo pili dāvinājis savai mīļotajai sievai Marijai (Marisai) fon Volfai. Sarkano ķieģeļu ēka celta 19. gadsimta otrajā pusē (arhitekts nav zināms), apdarē bagātīgi izmantoti gotikas elementi un formas. Pils nodedzināta 1905. gadā, pēc tam atjaunota un pārbūvēta. Ēkā daudzus gadus atradusies skola (20. gs. 20. gadi – 2004. gadam). 1963. gadā skola paplašināta pilij pievienojot balto ķieģeļu piebūvi ( nojaukta 2017. gadā).

Vecgulbenes muižas klēts ir bijusi labības uzglabāšanas vieta jeb magazīna. Klēts celta 19. gadsimta otrajā pusē Vecgulbenes pagasta zemnieku labības rezervēm neražu gadījumā. No 20. gadsimta 20. gadiem ēkā bijusi noliktava. Kopš 1982. gadā klētī  atrodas Gulbenes novada muzeja atklātais krājums. Ēka atjaunota 2014. gadā projekta “Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja“ ietvaros.

Stāmerienas pils celta 19. gadsimta 30. gados kā neorenesanses stila ēka, nodedzināta 1905. gadā, 1908. gadā atjaunota, kā historisma stila ēka (dažādu arhitektūras stilu apvienojums). Stāmerienas pils labajā spārnā izvietota Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ekspozīcija “Kolorītais Leo Svemps” (2017).

Pils parks veidojies ap Vecgulbenes muižas Balto un Sarkano pili. Ainavu stila parks ar mākslīgi raktiem dīķiem un izveidotiem uzbērumiem, dažādu augu stādījumiem. Parkā bijušas izvietotas  skulptūras, iekārtotas pastaigu takas, izveidotas vairākas izejas ar vārtiem, skaistākie bijuši gotiskas formas mūrēti sarkano ķieģeļu vārti pie Mazās pils.
Projektā “Parku pērles” atjaunota daļa no parka (no Sarkanās pils līdz muižas oranžērijai), uzstādīta tēlnieces Andas Poikānes skulptūra “Amors” (veidota pēc vēsturiskajām fotogrāfijām). Iekārtoti apstādījumi, atpūtas vieta un kāpnes, parka soliņi.

Dalies: