Nodarbība notiek muzeja Klētī un iepazīstina ar 10 seno profesiju nosaukumiem un to lietderību tā laika sabiedrībai. Nodarbības dalībnieki:

  • gūs ieskatu, kā vēsturiski veidojies profesijas jēdziens;
  • izvērtēs un grupēs muzejā pieejamo informāciju par profesiju nosaukumiem agrāk un tagad, to nozīmību tā laika un mūsdienu sabiedrībā;
  • diskutēs par profesijā nepieciešamajiem darbarīkiem un iepazīs tos muzeja ekspozīcijā “Tautsaimniecība”;
  • izmēģinās praktiski strādāt ar tā laika darbarīkiem šādās profesijās: vešeriene, patmalnieks, riepnieks, vēvere, galdnieks, podnieks.

Pēc nodarbības skolēns paņems līdzi savu veikumu: samaltos miltus; novīto pavedienu, māla izstrādājumu un pašnovērtējuma karti.

Nodarbību izstrādāja skolotāja Lienīte Leišavniece.

Nodarbība ir iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”.

Gulbenes novada skolēniem dalība šajā muzejpedagoģiskājā nodarbībā ir bez maksas.

Lai izmantotu šo iespēju, lūdzam lejupielādēt un aizpildīt iesniegumu:

Aizpildītu un ieskenētu iesniegumu jāatsūta uz muzeja e-pastu muzejs@gulbene.lv vai jāiesniedz muzejā vismaz trīs dienas pirms plānotā apmeklējuma.

Nodarbības mērķauditorija 1. – 3. klase un ģimenes, kurās ir šī vecumposma bērni.

Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska, Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja).

Dalies: