Nodarbība notiek muzeja Klētī un iepazīstina ar 10 seno profesiju nosaukumiem un to lietderību tā laika sabiedrībai. Nodarbības dalībnieki:

  • gūs ieskatu, kā vēsturiski veidojies profesijas jēdziens;
  • izvērtēs un grupēs muzejā pieejamo informāciju par profesiju nosaukumiem agrāk un tagad, to nozīmību tā laika un mūsdienu sabiedrībā;
  • diskutēs par profesijā nepieciešamajiem darbarīkiem un iepazīs tos muzeja ekspozīcijā “Tautsaimniecība”;
  • izmēģinās praktiski strādāt ar tā laika darbarīkiem šādās profesijās: vešeriene, patmalnieks, riepnieks, vēvere, galdnieks, podnieks.

Pēc nodarbības skolēns paņems līdzi savu veikumu: samaltos miltus; novīto pavedienu, māla izstrādājumu un pašnovērtējuma karti.

Nodarbību izstrādāja skolotāja Lienīte Leišavniece.

Nodarbības mērķauditorija 1. – 3. klase un ģimenes, kurās ir šī vecumposma bērni.


Nodarbību laikā izglītojamie ievēro izglītības iestādēs noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, tajā skaitā prasību nevakcinētajiem skolēniem lietot mutes un deguna aizsegu, ja pasākums notiek telpās.
Muzejpedagoģiskās nodarbības pieejamas tikai ar iepriekšēju pieteikšanos un ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskas drošības pasākumus. Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska).