Kā ar mums sazināties

Muzeja direktore Valda Dārgais
Tālr. 64471036
Mob. tālr. 26558421
E-pasts: valda.dargais@gulbene.lv

Kases mobilais tālrunis 26575812

Speciālistu kabineta tālrunis 64473098
Speciālistu kabineta mobilais tālrunis 26128984
E-pasts muzejs@gulbene.lv
Adrese korespondencei: Pils iela 3, Gulbene, LV-4401

Muzeja speciālistu kontaktinformācija

Ilze Vanaga
Projektu vadītāja
Mob. tālr. 26671943

Ineta Bauere
Vēstures nodaļas vadītāja
Mob. tālr. 29132068

Zane Biseniece
Krājuma nodaļas vadītāja
Tālr. 64471040
Mob. tālr. 26615154

Iveta Petrovska
Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja
Mob. tālr. 28316362

Ivars Vecāns
Mākslas eksperts
Mob. tālr. 29474314

Darba laiks

Pirmdienās – slēgts
No otrdienas līdz piektdienai 10.00 – 17.00
Sestdienās 10.00 – 16.00
Svētdienās 10.00 – 16.00 (no 15. maija līdz 15. septembrim)

Muzeja speciālistu darba laiks

Muzeja speciālisti
no pirmdienas līdz ceturtdienai:
8.00 – 12.15   13.00 – 17.00
piektdienās:
8.00 – 12.00   13.00 – 16.00

Apmeklētājiem, lai iepazītos ar krājumu
darbdienās 8.00 – 17.00 (iepriekš saskaņojot)

Cenrādis

Izstādes vai zilās vai sarkanās zāles apmeklējums Oranžērijā:
pieaugušajiem – 1,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  0,50 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 3,00 EUR
Oranžērijas apmeklējums:
pieaugušajiem – 3,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  1,50 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 5,00 EUR
Klēts apmeklējums:
pieaugušajiem – 3,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  1,50 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 5,00 EUR
Sarkanās pils apmeklējums:
pieaugušajiem – 2,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  1,00 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 5,00 EUR
Oranžērijas, Klēts un Sarkanās pils apmeklējums:
pieaugušajiem – 6,00 EUR
skolēniem, studentiem, pensionāriem –  3,00 EUR
ģimenes biļete (4 – 6 personas) – 15,00 EUR
Gida pakalpojumi grupai vienā izstādē / ekspozīcijā:
līdz 20 personām – 2,00 EUR
no 21 personas – 5,00 EUR
Gida pakalpojumi grupai Oranžērijā, Klētī vai Sarkanajā pilī:
līdz 20 personām – 5,00 EUR
no 21 personas – 10,00 EUR
Dalības maksa muzejpedagoģiskajā nodarbībā:
vienai personai – 3,00 EUR
Tiešsaites nodarbību materiāli:
grupai – 5,00 EUR

BEZMAKSAS muzeja apmeklējums, uzrādot apliecinošu dokumentu:

 • bērniem līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot);
 • bērniem un izglītības iestāžu izglītojamajiem ar īpašām vajadzībām un viņu pavadošajām personām;
 • pedagogiem, kas pavada izglītojamo grupu;
 • akreditētu Latvijas muzeju darbiniekiem;
 • ICOM (Starptautiskās muzeju padomes) biedriem;
 • plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas popularizē muzeju.

BEZMAKSAS muzeja apmeklējums:

 • Gulbenes novada pašvaldības vai muzeja organizētajos pasākumos;
 • izstāžu / ekspozīciju atklāšanas laikā;
 • Starptautiskajā Muzeju dienā, 18.maijā;
 • akcijas “Muzeju nakts” norises laikā.

Ieeja muzeja izstādēs bez maksas TREŠDIENĀS, uzrādot apliecinošu dokumentu:

 • vecuma pensijas saņēmējiem;
 • personām ar 1. grupas invaliditāti un viņu pavadošajām personām;
 • personām ar 2. un 3. grupas invaliditāti;
 • bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 • bērniem ar invaliditāti un viņa pavadošajām personām;
 • valsts noteiktām īpašajām grupas (Ukrainas civiliedzīvotāji, politiski represētās personas, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki u.c.).

Vairāk cenrādī

Fotografēšana vienā izstādē / ekspozīcijā – 2,00 EUR

Krājuma un pētniecisko izziņu sagatavošana 1 A4 lappuse – 2,00 EUR

Krājuma vienības deponēšana (juridiskām personām):
viens mēnesis (1 vienība) – 20,00 EUR
viena nedēļa (1 vienība) – 6,00 EUR
viena diena (1 vienība) – 2,00 EUR

Krājuma materiālu izmantošana viena vienība – 1,00 EUR

Skenēšana 1 A4 lappuse – 0,50 EUR

Kopēšana 1 A4 lappuse – 0,10 EUR

Dalies: