Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni – www.gulbenesmuzejs.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tastatūras vizuālais fokuss ir teju nemanāms, izgaismojot aktīvos elementus;
  • Daļai attēlu trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasītāju, nevar piekļūt informācijai;
  • Publikāciju datumi un tēmturi satur pelēko krāsu #888888, kuras kontrasts ir nepietiekams attiecībā pret tīmekļvietnes fonu #ffffff;
  • Video saturam nav pievienoti subtitri un teksta noraksts.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.05.2023. Izvērtēšanu veica Iveta Petrovska, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: muzejs@gulbene.lv

Tālrunis: +371 64473098

Adrese: Pils iela 3, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Mākslas un komunikāciju nodaļa

E-pasts: muzejs@gulbene.lv

Tālrunis: +371 64473098

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023. 

Šo paziņojumu apstiprināja Valda Dārgais, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore.

Dalies: