Muzeja darbinieku pētnieciskā interese vienmēr bijusi saistīta ar novada un pilsētas vēsturi. Par to liecina gan pētniecības rezultātā radušās izstādes, gan publikācijas.
Gulbenes novada skolēni, studenti un pētnieki izstrādājuši vairākas pētnieciskās tēmas par Gulbenes novada un pilsētas vēsturi.
Jebkurš interesents var iepazīties ar pētījumiem (referātiem, diplomdarbiem, kursa darbiem u.c.) Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja lasītavā un krājumā.

Tēma Apraksts/Saturs
Ar pētījumiem pilnā apjomā var iepazīties muzejā
Autors Gads
Nacionālā (vardarbīgā ) pretošanās kustība Gulbenes rajonā 1944.-50.gadu 1.puse   D.Jaunbērziņa 1998.g.
Gulbenes pilsētas vēsturiskās attīstības raksturojums no 10.gs. līdz 20.gs.90-gadiem   D.Jaunbērziņa 1998.g.
Teātra spēlēšanas tradīcijas Gulbenē   D.Jaunbērziņa 2005.g.
Gulbenei-70   I.Zeibārte 1998.g.
Saimnieciskā darbība Gulbenes pilsētā 1920.-1934.g.   I.Jermacāne 2004.g.
Saimnieciskā dzīve Gulbenē (1934.-1940.)   I.Jermacāne 2005.g.
Gulbenes slimnīcas vēsture   Z.Biseniece 2003.g.
Tirzas slimnīcas vēsture   Z.Biseniece 2004.g.
Jaungulbenes slimnīcas vēsture   Z.Biseniece 2004.g.
Lauksaimniecības biedrību darbība (tagadējā Gulbenes rajona teritorijā 20.gs.sāk.)   I.Meijere 2003.g.
Lopkopības pārraudzības un piensaimnieku sabiedrību veidošanās un darbība tagadējā Gulbenes rajona teritorijā 20.gs. (līdz 1920.g.)   I.Meijere 2004.g.
Lopkopības pārraudzības un sugas lopu audzētāju biedrību darbība tagadējā Gulbenes rajonā no 1920.-1940.g.   I.Meijere 2005.g.
Piensaimnieku sabiedrību darbība Gulbenes rajonā no 1920.-1940.g.   I.Meijere 2005./2006.g.
Gulbenes vēstures un mākslas muzeja vēsturiskā un ekonomiskā attīstība   I.Ūsele 2003.g.
Gulbenes vēstures un mākslas muzeja finansēšanas avoti   I.Ūsele 2006.g.
Latvijas Tautas frontes Gulbenes nodaļas izveidošanās un darbība (1918.-1990.)   A.Savickis 2006.g.
Gulbenes aptiekas   A.Savickis 2007.g.
Gulbenes pilsētas būvniecība (1920.-1940.)   A.Savickis 2010.g.
Gulbenes aerodroma būvniecība un izmantošana   A.Savickis 2011.g.
Kristīgā ticība Gulbenē   A.Savickis 2008.g.
Gulbene – 24.teritoriālā strēlnieku korpusa Atsevišķās aviācijas eskadriļas formēšana   A.Savickis 2011.g.
Ugunsdzēsības dienests Gulbenes novadā   A.Savickis 2013.g.
Pašvaldību muzeju stratēģiskās vadības aspekti   V.Vorza 2006.g.
Jaungulbenes pagasts starpkaru periodā   A.Cīrule 2016.
Virānes zemnieki Latvijas vēstures kontekstā   M.Jēgers 2015.
Siladzirnavu ezera vēsture un attīstība   R.Lazdiņš 2014.
Kolektīvā muzicēšana kā motivācija vijoļspēles apguvei   L.Brice 2007.
Gulbenes apstādījumu introducētā arboriflora   L.Liepa 1970.
Gulbenes rajona arheoloģijas pieminekļu klasifikācija   R.Zvīdre 2000.
Vecgulbenes muižas apbūve   I.Putniņa 2016.
J.Madernieka ornamentālo elementu izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās 9.klasē   A.Vaska 2011.
Ceļvedis pa Gulbenes rajonu. Gulbenes pilsēta   S.Dundure 1992.
Nacionālā pretošanās kustība padomju varai Gulbenes apkaimē (1944.-1956.)   K.Kravale 2009.
Zem svešām debesīm   J.Zaķis 2014.
Stāmerienas Sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca   K.Dolgā 2009.
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendraloģiskā stādījuma „Emzes parks” dabas aizsardzības plāns   Nacionālā botāniskā dārza darbinieki 2007.
Represijas pret sarkanās armijas 24.teritoriālās strēlnieku korpusa virsniekiem 1940./1941.gadā   K.Dambītis 2007.
1905.gada notikumi un to specifika Gulbenes rajonā   G.Vieglā 2005.
Vecpiebalgas un Stāmerienas Gavari   V.Gavars, M.Gaiķe 2004.
Smoņu senkapi   S.Zirne 2003.
Rankas arodvidusskolas vēsture   V.Lazda 2002.
Ozolkalna pamatskolas vēsture no 1928. līdz 2001.gadam   S.Sudarova 2001.
Vācbaltu heraldikas histogrāfija Latvijā 19.-20.gs.   A.Zeibārte 1999.
Gulbenes pamatskolas vēsture no 1921.gada līdz 1971.gadam   B.Muceniece 1998.
Gulbenes- Alūksnes šaursliežu dzelzceļa vēsture   S.Mickeviča 1998/99.
Pilis republikas nozīmes arhitektūras pieminekļi Gulbenes rajonā   L.Zitāne 1995.
Baronu Volfu dzimtas muižas Gulbenes rajonā   I.Tiltiņa 1994.
Pašdarbības mākslinieka Kārļa Dektera dzīve un daiļrade   R.Liepiņa 1994.
Rankas muižas pils   G.Minde
Gulbenes pilsētas vēsture   Ē.Tilgass 1969.
Gulbenes rajona kolhoza „Virāne” vēsture   D.Upīte 1967.
Vaislas buļļu pēcnācēju augšanas intensitātes un gaļas īpašību pārbaude (darbs krievu valodā)   J.Lietiņš 1972.
Lizuma cietes rūpnīca   Autors nezināms 1975.
Litenes skolas vēsture   Autors nezināms 1983.
Dalies: