Muzeja darbinieku pētnieciskā interese vienmēr bijusi saistīta ar novada un pilsētas vēsturi. Par to liecina gan pētniecības rezultātā radušās izstādes, gan publikācijas.
Gulbenes novada skolēni, studenti un pētnieki izstrādājuši vairākas pētnieciskās tēmas par Gulbenes novada un pilsētas vēsturi.
Jebkurš interesents var iepazīties ar pētījumiem (referātiem, diplomdarbiem, kursa darbiem u.c.) Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja lasītavā un krājumā.

TēmaApraksts/Saturs
Ar pētījumiem pilnā apjomā var iepazīties muzejā
AutorsGads
Nacionālā (vardarbīgā ) pretošanās kustība Gulbenes rajonā 1944.-50.gadu 1.puse D.Jaunbērziņa1998.g.
Gulbenes pilsētas vēsturiskās attīstības raksturojums no 10.gs. līdz 20.gs.90-gadiem D.Jaunbērziņa1998.g.
Teātra spēlēšanas tradīcijas Gulbenē D.Jaunbērziņa2005.g.
Gulbenei-70 I.Zeibārte1998.g.
Saimnieciskā darbība Gulbenes pilsētā 1920.-1934.g. I.Jermacāne2004.g.
Saimnieciskā dzīve Gulbenē (1934.-1940.) I.Jermacāne2005.g.
Gulbenes slimnīcas vēsture Z.Biseniece2003.g.
Tirzas slimnīcas vēsture Z.Biseniece2004.g.
Jaungulbenes slimnīcas vēsture Z.Biseniece2004.g.
Lauksaimniecības biedrību darbība (tagadējā Gulbenes rajona teritorijā 20.gs.sāk.) I.Meijere2003.g.
Lopkopības pārraudzības un piensaimnieku sabiedrību veidošanās un darbība tagadējā Gulbenes rajona teritorijā 20.gs. (līdz 1920.g.) I.Meijere2004.g.
Lopkopības pārraudzības un sugas lopu audzētāju biedrību darbība tagadējā Gulbenes rajonā no 1920.-1940.g. I.Meijere2005.g.
Piensaimnieku sabiedrību darbība Gulbenes rajonā no 1920.-1940.g. I.Meijere2005./2006.g.
Gulbenes vēstures un mākslas muzeja vēsturiskā un ekonomiskā attīstība I.Ūsele2003.g.
Gulbenes vēstures un mākslas muzeja finansēšanas avoti I.Ūsele2006.g.
Latvijas Tautas frontes Gulbenes nodaļas izveidošanās un darbība (1918.-1990.) A.Savickis2006.g.
Gulbenes aptiekas A.Savickis2007.g.
Gulbenes pilsētas būvniecība (1920.-1940.) A.Savickis2010.g.
Gulbenes aerodroma būvniecība un izmantošana A.Savickis2011.g.
Kristīgā ticība Gulbenē A.Savickis2008.g.
Gulbene – 24.teritoriālā strēlnieku korpusa Atsevišķās aviācijas eskadriļas formēšana A.Savickis2011.g.
Ugunsdzēsības dienests Gulbenes novadā A.Savickis2013.g.
Pašvaldību muzeju stratēģiskās vadības aspekti V.Vorza2006.g.
Jaungulbenes pagasts starpkaru periodā A.Cīrule2016.
Virānes zemnieki Latvijas vēstures kontekstā M.Jēgers2015.
Siladzirnavu ezera vēsture un attīstība R.Lazdiņš2014.
Kolektīvā muzicēšana kā motivācija vijoļspēles apguvei L.Brice2007.
Gulbenes apstādījumu introducētā arboriflora L.Liepa1970.
Gulbenes rajona arheoloģijas pieminekļu klasifikācija R.Zvīdre2000.
Vecgulbenes muižas apbūve I.Putniņa2016.
J.Madernieka ornamentālo elementu izmantošanas iespējas vizuālās mākslas stundās 9.klasē A.Vaska2011.
Ceļvedis pa Gulbenes rajonu. Gulbenes pilsēta S.Dundure1992.
Nacionālā pretošanās kustība padomju varai Gulbenes apkaimē (1944.-1956.) K.Kravale2009.
Zem svešām debesīm J.Zaķis2014.
Stāmerienas Sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca K.Dolgā2009.
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendraloģiskā stādījuma „Emzes parks” dabas aizsardzības plāns Nacionālā botāniskā dārza darbinieki2007.
Represijas pret sarkanās armijas 24.teritoriālās strēlnieku korpusa virsniekiem 1940./1941.gadā K.Dambītis2007.
1905.gada notikumi un to specifika Gulbenes rajonā G.Vieglā2005.
Vecpiebalgas un Stāmerienas Gavari V.Gavars, M.Gaiķe2004.
Smoņu senkapi S.Zirne2003.
Rankas arodvidusskolas vēsture V.Lazda2002.
Ozolkalna pamatskolas vēsture no 1928. līdz 2001.gadam S.Sudarova2001.
Vācbaltu heraldikas histogrāfija Latvijā 19.-20.gs. A.Zeibārte1999.
Gulbenes pamatskolas vēsture no 1921.gada līdz 1971.gadam B.Muceniece1998.
Gulbenes- Alūksnes šaursliežu dzelzceļa vēsture S.Mickeviča1998/99.
Pilis republikas nozīmes arhitektūras pieminekļi Gulbenes rajonā L.Zitāne1995.
Baronu Volfu dzimtas muižas Gulbenes rajonā I.Tiltiņa1994.
Pašdarbības mākslinieka Kārļa Dektera dzīve un daiļrade R.Liepiņa1994.
Rankas muižas pils G.Minde
Gulbenes pilsētas vēsture Ē.Tilgass1969.
Gulbenes rajona kolhoza „Virāne” vēsture D.Upīte1967.
Vaislas buļļu pēcnācēju augšanas intensitātes un gaļas īpašību pārbaude (darbs krievu valodā) J.Lietiņš1972.
Lizuma cietes rūpnīca Autors nezināms1975.
Litenes skolas vēsture Autors nezināms1983.
Dalies: