Nodarbības laikā dalībnieki apgūs prasmi analizēt vizuālos vēstures avotus un noteiks pārmaiņas, kas notikušas apkārtējā ainavā, salīdzinot pagātnes fotogrāfijas ar situāciju mūsdienās. Vēsture dzīvo mums līdzās dažādos veidos, tikai mums jābūt redzīgiem un saudzīgiem pret to.

Dalībnieki mācīsies veidot laika līniju un attīstīs ieradumu darboties komandās. Nodarbības daļa noritēs muzeja āra teritorijā, tāpēc nepieciešams izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu apģērbu.

Nodarbība izstrādāta, lai atbilstoši kompetenču pieejai apgūtu 4. klases vēstures un sociālo zinību tēmu „Kā mēra laika ritējumu un noskaidro pārmaiņas tajā?”, taču tā būs saistoša arī 5. – 9. klašu skolēniem.

Nodarbību izstrādāja skolotāji Gundars Ģērmanis un Guntra Berķe.

Nodarbība ir iekļauta programmā “Latvijas skolas soma”.

Gulbenes novada skolēniem dalība šajā muzejpedagoģiskājā nodarbībā ir bez maksas.

Lai izmantotu šo iespēju, lūdzam lejupielādēt un aizpildīt iesniegumu:

Aizpildītu un ieskenētu iesniegumu jāatsūta uz muzeja e-pastu muzejs@gulbene.lv vai jāiesniedz muzejā vismaz trīs dienas pirms plānotā apmeklējuma.

Nodarbības mērķauditorija 4. – 9. klase un ģimenes, kurās ir šī vecumposma bērni.

Nodarbību pieteikšana pa tālruni 28316362 (Iveta Petrovska, Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja).

Dalies: