Apkopojums par Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā realizētajiem projektiem. Ar gaiši pelēko fonu izcelti projekti, kuri nodrošinājuši Starptautiskā mākslas festivāla un konferences “Divi Jūliji” norisi.

2024. gads

Gulbenes muzeja krājuma papildināšana: Marijas fon Volfas krūšutēls
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 7500,00 eiro
Projekta mērķis ir Gulbenes muzeja krājuma (Nacionālā muzeju krājuma) papildināšana ar baroneses Marijas fon Volfas krūšutēlu, iekļaujot to pastāvīgajā ekspozīcijā par Vecgulbenes muižas vēsturi.

7. starptautiskais mākslas festivāls un konference “Divi Jūliji”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 2910,00 eiro
2024. gadā Jūlija Straumes 150. gadadienā tiks organizēta starptautiskā zinātniskā konference “Divi Jūliji. Straume. 150”, piesaistot kopumā 10 lektorus no 5 valstīm. Ar projekta finansējuma palīdzību tiks nodrošināta arī dzijas krāsošanas nodarbība Anetes Karlsones vadībā.

“Dārza pērles II”
Igaunijas – Latvijas programma 2021.-2027. gadam, 31 366,00 eiro

Veicināt ilgtspējīgu tūrismu Igaunijas-Latvijas pierobežas zonā, attīstot cilvēkiem ar invaliditāti, ierobežotām pārvietošanās spējām vai citām īpašām vajadzībām (ģimenes, vecāka gadagājuma cilvēki) pieejamu dārzu, parku un dabas vietu tīklu. Ar projekta atbalstu tiks uzlabota Vecgulbenes muižas Sarkanās pils parka infrastruktūra. Parks tiks papildināts ar vizuāli un taktili baudāmiem objektiem – skulptūrām, kas radītas, iedvesmojoties no vēsturiskajām foto liecībām. Pasākumu apmeklētāju ērtībām tiks nodrošināti papildus soli, savukārt jaunākā paaudze parka burvību varēs pieredzēt elegantās šūpolēs. Projekta ietvaros tiks izstrādāts audio gids vieglajā valodā, tiks organizētas vairākas aktivitātes Sarkanās pils parkā projekta rezultātu popularizēšanai.

2023. gads

“Beļavas muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, 6648,00 eiro
Beļavas muižas kungu mājas arhitektoniski māksliniecisko izpēti veic SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”.

“Gulbenes muzeja pieaugušo izglītības nodrošinātāju kompetenču celšana
“Erasmus+” mobilitātes projekts pieaugušo izglītības sektorā, 24 325,00 eiro
Projekta mērķis ir nodrošināt muzeja pieaugušo izglītotāju komandai iespēju apgūt jaunas metodes radošuma un lietišķās mākslas jomā, papildināt izpratni un zināšanas par Eiropas kultūras mantojumu un nodrošināt starpkultūru mācīšanās pieredzi. Projekta īstenošanas laiks ir paredzēts 10 mēnešu garumā no 2023. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. martam. Projekta laikā tiek īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Organizētas 3 īstermiņa mobilitātes Itālijā (Soveratu), Grieķijā (Saloniki) un Turcijā (Kaş), nodrošinot 5-8 dienu mācību programmu pieaugušo izglītotājiem, kā arī izglītības procesa organizētājiem mākslas, lietišķās mākslas, kultūras mantojuma un dizaina jomā;
2. Organizētas zināšanu pārneses aktivitātes vietējai kopienai pēc atgriešanās no katras mobilitātes;
3. Organizēta ienākošā aktivitāte – mozaīku seminārs interesentiem Gulbenē.

“Starptautiskais mākslas festivāls “Divi Jūliji. Virsotnes””
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 6000,00 eiro
Ar projekta finansējumu tiek īstenota 6. starptautiskā zinātniskā konference un festivāls “Divi Jūliji”. Projekta ietvaros tiek atbalstīta zinātniskās konferences un semināru norise festivāla laikā.

“Beļavas muižas kungu mājas arhitektoniski mākslinieciskā izpēte”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 7000,00 eiro
Projekts ir pirmais solis Beļavas muižas kungu mājas attīstīšanas plānošanā, ko iniciē Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldību. Projekta ietvaros ir plānots veikt Beļavas muižas kungu mājas arhitektoniski māksliniecisko izpēti (AMI), ko nodrošinās šajā jomā pieredzējis uzņēmums SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, kā arī organizēt diskusiju ar ieinteresētajām pusēm (sabiedrība, tūrisma eksperti, mākslas interesenti, pašvaldība, pagasta administrācija, tūrisma un kultūras mantojuma institūcijas novadā), lai iepazīstinātu ar AMI rezultātiem un noskaidrotu viedokļus, un ieskicētu virzienus ēkas tālākajai izmantošanai.

“Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma papildināšana 2023. gadā”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 4000,00 eiro
Projekta mērķis ir papildināt Nacionālo muzeju krājumu – Gulbenes muzeja ekspozīciju “Laikmeta estētika” ar paklāju, kas austs pēc Jūlija Straumes meta.

“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkā”

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments, 1 058 948,00 eiro
Projekts paredz uzlabot energoefektivitāti Valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Nr. 5009 “Oranžērija”, tagadējā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ēkai.

“Parki bez robežām – plašāk”
Pārrobežu sadarbības programma 2014. -2020. gadam, 8050,00 eiro
Gulbenes muzeja kā projekta partneris, pateicoties projekta finansējumam, īsteno aktivitātes Vecgulbenes muižas parkā 6. starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji” ietvaros.

2022. gads

Mācīšanās pieredžu attīstīšana: radošie centri bez robežām
“Erasmus+” projekts pieaugušo izglītības sektorā, 30000,00 eiro
Partnerības mērķis ir: paplašinātas zināšanas un prasmes, kā arī veicināta uzņēmējpratība dizaina, tradicionālo prasmju un lietišķās mākslas jomās, nodrošinot starpkultūru mācīšanās iespēju jomas entuziastiem, profesionāļiem un ekspertiem, kā arī veicinot kultūru pieredžu apmaiņu un popularizēšanu. Mērķis tiek sasniegts 12 mēnešu ietvarā realizējot 3 īstermiņa mācību mobilitātes Latvijā, Igaunijā un Turcijā, kā arī radot un popularizējot projekta rezultātus.

“Madernieka un Straumes tekstila dizaina izstāde Azerbaidžānas Nacionālajā paklāju muzejā”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 4300,00 eiro
Programmas finansējums nodrošina Jūlija Madernieka un Jūlija Straumes tekstila dizaina metu kopiju, kā arī Nacionālā muzeja krājuma priekšmetu – 2020. gadā izveidotās ekspozīcijas “Divi Jūliji” – eksponēšanu Azerbaidžānas Nacionālajā paklāju muzejā.

“Starptautiskais mākslas festivāls un konference “Divi Jūliji” 2022/2023/2024″
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 19000,00 eiro
Projekts finansē Starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji” realizēšanu 2022., 2023. un 2024. gadā. Projekta ietvaros tiek atbalstīta zinātniskās konferences, radošo darbnīcu, izstāžu, garšu un mūzikas baudījuma programmas norise festivāla laikā.

2021. gads

“Muzejs bez robežām”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 6250,00 eiro
Projekta ietvaros tiek izstrādāts audiogids “Parka stāsti”, kas 30 minūšu garumā latviešu, angļu un krievu valodās vēsta par Vecgulbenes muižas vēsturi, baronu Heinriha un Marisas fon Volfu mīlasstāstu, laikmeta liecībām un parka estētiku.

Finansējums Eiropas Gobelēnu foruma vadītājas dalībai konferencē “Divi Jūliji”
Dānijas Kultūras institūta finansējums, 530,00 eiro
Dānijas Kultūras institūts atbalstījis Eiropas Gobelēnu foruma vadītājas Anet Brusgaard dalību konferencē “Divi Jūliji. Briedums”.

“Divi Jūliji. Zvaigžņu siets”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 16000,00 eiro
Par projekta finansējumu iegādāts mēbeļu ansamblis, kas Jāņa Skultāna darbnīcā izgatavots pēc Jūlija Madernieka metiem 20. gs. 30. gados. Mēbeļu ansamblī ietilpst trauku bufete, komplekts – galds ar 6 krēsliem, grāmatu skapis un drēbju skapis.

“Divi Jūliji. Uzdrīkstēšanās”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 2800,00 eiro
Projekts nodrošina Starptautiskās zinātniskās konferences “Divi Jūliji. Briedums” lektoru autoratlīdzības.

2020. gads

“Divi Jūliji. Madernieka gads”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 3000,00 eiro
Projekts nodrošina Starptautiskās zinātniskās konferences “Divi Jūliji. Madernieka gads” lektoru autoratlīdzības, kā arī pētījumu tulkošanu un publicēšanu.

“Divi Jūliji 2020”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 5000,00 eiro
Festivāla “Divi Jūliji. Madernieka gads” paneļdiskusijas nodrošināšana, kā arī muzejpedagoģiskās programmas “Katram savu paklāju” īstenošana un paklāju iegāde ekspozīcijai “Divi Jūliji”.

“Jūlijs rada”
Vidzemes kultūras programmas finansējums, 2000,00 eiro
Radošo darbnīcu īstenošana starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji. Madernieka gads” ietvaros.

“Leo Svempa memoriālo priekšmetu restaurācija. Sekreters”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 3000,00 eiro
Restaurēts mākslinieka Leo Svempa memoriālais priekšmets – sekreters, kas iekļauts muzeja ekspozīcijā “Kolorītais Leo Svemps” Stāmerienas pilī.

“Leo Svempa memoriālo priekšmetu restaurācija”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 950,00 eiro
Restaurēts mākslinieka Leo Svempa memoriālais priekšmets – krēsls, kas iekļauts muzeja ekspozīcijā “Kolorītais Leo Svemps” Stāmerienas pilī.

“Uguns dzelzi mīkstu taisa”
Vidzemes kultūras programmas finansējums, projekta vadošais partneris Gulbenes novada vidusskola
Kino profesionāļu vadībā kopā ar Gulbenes novada vidusskolas jauniešiem izveidota filma par novadnieku barikāžu atmiņām “GULBENE – RĪGA – BRĪVĪBA”.

2019. gads

“Festivāls un konference “Divi Jūliji. Straume””
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 1520,00 eiro
Projekta “Festivāls un konference “Divi Jūliji. Straume”” ietvaros segtas autoratlīdzības izmaksas konferences lektoriem un moderatoram, tādējādi nodrošinot mākslas ekspertu, zinātnieku un pētnieku no Latvijas, Krievijas, Gruzijas un Irānas dalību konferencē.

“Divi Jūliji. STRAUME”
Vidzemes kultūras programmas finansējums, 2000,00 eiro
Nodrošināta 8 radošo darbnīcu norise Starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji. Straume” ietvaros nemateriālā kultūras mantojuma izziņai un zināšanu pārmantojamībai.

“Izstāde “Jūlijs Straume un Gruzijas kultūras mantojums”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 1000,00 eiro
Festivāla “Divi Jūliji. Straume” ietvaros tika noorganizēta izstāde “Jūlijs Straume un Gruzijas kultūras mantojums” Gulbenes muzejā ar 30 unikāliem priekšmetiem no Tbilisi Gruzijas tautas mākslas muzeja.

“Unikāls izglītojošo programmu cikls “Divi Jūliji””
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 1860,00 eiro
Festivāla “Divi Jūliji. Straume” ietvaros noorganizēts unikāls izglītojošo programmu cikls “Divi Jūliji”, ko veidoja 3 daļas: četras prāta tīklošanas darbnīcas, divas meistardarbnīcas un viena izstāde.

2018. gads

“Festivāls un konference “DIVI JŪLIJI. PIRMIE CĪRUĻI””
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 2991,00 eiro
Projekta ietvaros tika segtas autoratlīdzības līgumu un sinhronās tulkošanas izmaksas Starptautiskās zinātniskās konferences “DIVI JŪLIJI. PIRMIE CĪRUĻI” laikā.

“Unikāla izglītojoša programma “Ekoloģiska prāta darbnīca” Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 874,00 eiro
Projekta ietvaros realizēta unikāla izglītojoša muzejpedagoģiskā programma “Ekoloģiska prāta darbnīca”, iegūstot zināšanas par augu krāsvielām, prasmes vilnas dzijas krāsošanā, iepazīstoties ar muzeja krājuma trizuļu stellēm un noaužot P.Viļumsona vienpaminu pusautomātiskajām stellēs divas segas.

“Divi Jūliji”
Vidzemes kultūras programmas finansējums, 2000,00 eiro
Projekta ietvaros notika 3 zināšanu un prasmju nodošanas lekcijas un noorganizētas 6 meistardarbnīcas Starptautiskā mākslas festivāla “Divi Jūliji” laikā.

“Dārza pērles”
Interreg Estonia-Latvia, vadošais partneris Vidzemes Tūrisma asociācija
Projekta galvenais mērķis – dažādot dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā, izveidojot jaunu, pievilcīgu un ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu “Dārza Pērles”. Piedāvājumā iekļauts arī Vecgulbenes muižas parks.

2017. gads

Unikāla izglītojoša muzejpedagoģiskā nodarbību programma ”Vecgulbenes tautas tērpa balto villaiņu aušana Pētera Viļumsona pusautomātiskajās vienpaminu stellēs” Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijā ”Tautsaimniecība”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 1900,00 eiro
Projekta laikā veikta P.Viļumsona steļļu tehniskā sagatavošana aušanai, kā arī organizētas nodarbības un kopumā noaustas 12 villaines.

2016. gads

“Leo Svempam 120”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 2075,00 eiro
Veikts restaurācijas process sešām Leo Svempa gleznām.

Nacionālā muzeju krājuma papildināšana Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 2550,00 eiro
Nacionālā muzeju krājuma papildināšana Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijai ar Pētera Viļumsona pusautomātiskajām vienpaminu stellēm, četrām Viļumsona audumu rakstu grāmatām audējiem un Latvju sieviešu nacionālās līgas izdevumu „Paraugi audumiem”.

2015. gads

“Nacionālā muzeju krājuma papildināšana ar Jūlija Madernieka projektēto 20.gs. 20.gadu 2.puses Art Deco mēbeļu komplektu Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 12000,00 eiro
Nacionālais muzeju krājums papildināts ar Jūlija Madernieka projektēto bufeti, izvelkamo galdu un 8 krēsliem. Mēbeļu ansamblis iekļauts Gulbenes muzeja ekspozīcijā “Novada mākslinieki no 1818…”.

“Nacionālas nozīmes mākslinieka Paula Duškina grafikas darbu konservācija un popularizēšana”
Kultūras ministrijas valsts piešķirtais finansējums,1540,00 eiro
Muzejs projekta ietvaros veica 19 nacionālas nozīmes mākslinieka Paula Duškina grafikas darbu konservāciju ar UV starojumu aizturošu stiklu Artglass, koka profila rāmi, bezskābes Verge kartonu, distanceriem un sānu uzkabēm.

„Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja”
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” aktivitātes „Muzeju darbības attīstība” ietvaros.

2014. gads

“Nacionālas nozīmes mākslinieka Paula Duškina darbu konservācija un popularizēšana”
Kultūras ministrijas valsts piešķirtais finansējums,1285,00 eiro
Muzejs projekta ietvaros veica 21 nacionālas nozīmes mākslinieka Paula Duškina grafikas darba konservāciju ar UV starojumu aizturošu stiklu Artglass, koka profila rāmi, bezskābes Verge kartonu, distanceriem un sānu uzkabēm.

2013. gads

“Profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana Gulbenes novadā”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 1500,00 lati
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam iegādāts augstas kvalitātes izstāžu aprīkojums.

“Nacionālas nozīmes mākslinieku novadnieku darbu konservācija un popularizēšana”
Kultūras ministrijas valsts piešķirtais finansējums, 700,00 lati
Gulbenes muzejs veicis 11 nacionālas nozīmes mākslinieku novadnieku darbu konservāciju, veicinot šo darbu izmantošanu ekspozīciju un izstāžu darbā.

Pārvietojamo izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde
SATEKAS finansējums, 2508,48 lati
Pārvietojamo izstāžu sienu ar apgaismojumu iegāde.

2010. gads

“Jūlija Madernieka 1920. gados projektēto krēslu restaurācija”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 1200,00 lati
Jūlija Madernieka projektētā Baltā mēbeļu komplekta restaurācija.

2008. gads

2008. gadā veikta atklātās krājuma glabātavas „Klēts” renovācija, lai sabiedrībai kļūtu pieejamāks muzeja krājums. Ēkā uzstādīti plaukti, ielikta grīda un logi, ierīkota apgaismes un ugunsdrošības sistēma.

2007. gads

“Metāla skapju iegāde rakstīto materiālu kolekciju glabāšanai”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 600,00 lati

“Gulbenes Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavas-Vecgulbenes muižas klēts ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas ierīkošana un krājuma glabāšanas, eksponēšanas apstākļu uzlabošana:izgaismotu plauktu uzstādīšana”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 870,00 lati

“Gulbenes Vēstures un mākslas muzeja krājuma glabāšanas un eksponēšanas apstākļu uzlabošana. 2.kārta”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 1890,00 lati

“Jubilejas izstādes „Gulbenei-80” izveide”
Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums, 700,00 lati

2006. gads

„Gulbenes pilsētas Gulbenes vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavas – Vecgulbenes muižas klēts – remonts, renovācija”
Atklātās krājuma glabātavas jumta seguma nomaiņa uz māla kārniņiem un bēniņu siltināšana un apšūšana ar koka dēlīšiem.

Dalies: