Ik gadu novada lietišķās mākslas un amatniecības meistari vienojas kopīgā novada izstādē. Katru gadu tiek izvēlēta konkrēta tēma, kas sasaista visus izstādes daudzveidīgos darbos. Šogad meistari darbojas pie interjera priekšmetiem un elementiem baltā, pelēkā un melnā krāsu gammā, kas izstādē vienviet būs skatāmi no 2022. gada 9. decembra līdz 2023. gada 28. janvārim Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā.

Izstādes mērķis ir veicināt Gulbenes novada lietišķās mākslas un amatniecības kolektīvu un individuālo meistaru māksliniecisko izaugsmi un jaunradi, sniegt iespēju popularizēt novada meistaru veikumu plašākai sabiedrībai, veicināt komunikāciju un sadarbību starp novada lietišķās mākslas kolektīviem, individuālajiem meistariem.

Izstādes dalībnieks var būt ikviens Gulbenes novada lietišķās mākslas kolektīvu, amatnieku kopu, interešu pulciņu dalībnieks vai Gulbenes novada individuāls meistars.

Izstādes darbu anketu un vadlīnijas meklē šeit:

Dalies: