Muzeja mājas lapā tapusi virtuālā izstāde „Gulbene 2028, 2128” un tajā publicēti visi konkursam iesniegtie darbi un to apraksti, kuros paustas brīnišķīgas idejas par to, kādi būsim mēs un mūsu pilsēta pēc sešiem un 106 gadiem. Virtuālā izstāde ir futūristisks ceļojums Gulbenes pilsētas nākotnē darbu autoru redzējumā.

Kopumā saņemti 65 konkursa darbi no 47 autoriem un vienas 3 – 4 gadu bērnu grupas, kas konkursa žūrijai bija liels pārbaudījums, jo katrs darbs ir unikāls, nemaz nerunājot par darbu aprakstiem, kas atklāj brīžiem pat pārsteidzošus vēstījumus par Gulbenes nākotni. Varbūt Gulbenes novada pašvaldība varētu palīdzēt ar kādas idejas realizāciju vai veltīt kādu savu simpātiju balvu konkursa darbu autoriem?

Konkursa darbu vērtēšana notika intensīvi, un īpašu paldies muzejs saka Gulbenes Mākslas skolas direktorei Sandrai Dikmanei par atbalstu darbu izvērtēšanā.

Izvērtēšana ir noslēgusies, un ikviens konkursa dalībnieks saņems pārsteigumu no saldumu veikala „Laima” un Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja apmeklējuma karti visai ģimenei, kas dos iespēju bez maksas apmeklēt muzeja izstādes un ekspozīcijas neierobežotā skaitā līdz 2022. gada 31. augustam.

Konkursa žūrija izvirzīja vairākus veicināšanas balvu saņēmējus, kuri papildus saņems dāvanu karti no grāmatnīcas „Globuss” 10,- EUR vērtībā. Veicināšanas balvas un dāvanu karti saņem:
Stāķu PII „Taurenīši”, 3-4 gadu bērnu grupa;
Roberts Ruks, 7 gadi;
Kārlis Aldersons, 8 gadi;
Amanda Dreimane, 8 gadi;
Sāra Kļaviņa, 9 gadi;
Nelle Mezīte, 9 gadi;
Enija Kuzmane, 9 gadi;
Selīna Djatlova, 10 gadi;
Patriks Kostigovs, 10 gadi;
Beāte Medne, 25 gadi.

Gulbenes Mākslas skolas simpātiju balvas saņem:
Amanda Krikova, 7 gadi;
Abigaila Kostigova, 8 gadi;
Mareks Žvarts, 9 gadi.

Ar konkursa dalībniekiem un balvu saņēmējiem sazināsimies, izmantojot uz darbiem norādīto kontaktinformāciju. Balvas varēs saņemt no 2022. gada 14. līdz 25. martam.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs saka paldies ikvienam konkursa dalībniekam un, ņemot vērā dalībnieku atsaucību, pauž cerību, ka šāda veida konkurss savu formātu varētu saglabāt arī turpmākos gadus kā veltījums Gulbenes pilsētas jubilejā.

Ar virtuālo izstādi var iepazīties ŠEIT.

Dalies: