23. martā Gulbenē norisinājās Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas sanāksme Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona akreditētajiem muzejiem, ko organizēja Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore un Latvijas Muzeju padomes Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve Valda Dārgais un Latvijas Muzeju padomes Latgales plānošanas reģiona pārstāve Evita Kusiņa-Koļesņika.

Sanāksmes gaitā akreditēto muzeju pārstāvji ziņoja par 2022. gada nozīmīgākajiem pētniecības darba rezultātiem muzejos. Sanāksmē piedalījās 75 muzeju darbinieki no 17 Vidzemes plānošanas reģiona un 15 Latgales plānošanas reģiona muzejiem.

Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas referente Jana Šakare ziņoja par akreditēto muzeju darba rādītājiem un aktualitātēm Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona muzeju statistikā. Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja vietniece Daina Ratniece un vecākā referente Gundega Dreiblate ziņoja par pētnieciskā darba rezultātu pārskatiem muzejos un nozares aktualitātēm, kas ir būtiskas ikvienam muzejam. Īpaša uzmanība tika pievērsta muzeju krājuma zinātniskai uzskaitei, plānotajiem normatīvo aktu grozījumiem, akreditācijas procesa uzlabošanai un informācijai par muzeju pieejamību.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja Vēstures nodaļas vadītāja iepazīstināja klātesošos ar Vecgulbenes muižas kompleksa vēsturi, aktualitātēm muzeja pētnieciskajā darbā un sadarbības iespējām Gulbenes novada muižu vēstures izzināšanā.

Pēc sanāksmes Vidzemes un Latgales plānošanas reģiona akreditēto muzeju pārstāvji devās aplūkot Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja krājuma telpas, izstādes un ekspozīcijas Oranžērijā, Pils ielā 3 un Klētī, Klēts ielā 4.

Sagatavoja
Iveta Petrovska
Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja
Mākslas un komunikāciju nodaļas vadītāja

Dalies: