Tālavas zemju dalīšanas līguma (1224) jubilejas gadā biedrība “Krustalīces mantojums” aktualizē Gulbenes vēsturiskā centra daudzslāņaino pagātni, organizējot zinātniskos lasījumus “Gulbenes vēsturiskais centrs laikā un telpā”. Lasījumi norisināsies 2024. gada 13. jūlijā plkst. 13:00 Gulbenes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Brīvības ielā 15.

 Par Gulbenes vēsturiskajam centram nozīmīgām tēmām pētījumus prezentēs 4 speciālisti. Vēsturnieks Jānis Polis piedāvās ielūkoties Gulbenes pilsnovada vēsturē un baznīcas attīstībā. Vēsturniece Ineta Bauere atklās Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā rodamās liecības par Gulbenes vēsturisko centru. Ar pirmā profesionālā latviešu ērģelnieka, gulbenieša Jāņa Krastiņa panākumiem iepazīstinās biedrības “Krustalīces mantojums” pārstāve, mūzikas pedagoģe Daira Karole. Savukārt ainavu arhitekte Ilze Māra Janelis piedāvās izzināt Gulbenes vēsturiskā centra kartogrāfisko dokumentu liecības. Zinātnisko lasījumu laikā būs iespēja baudīt Amandas Cirpones ērģeļmūzikas priekšnesumus.

Zinātniskie lasījumi tiek organizēti ar Gulbenes novada Kultūras projektu konkursa 2024 finansiālu atbalstu. 

Daira Karole
Biedrība “Krustalīces mantojums”
Tālr. 26585165

Dalies: