Izstāde „Elektrifikācija Madonas novadā” veidota sadarbībā ar Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju. Izmantojot pētījumu, izstādi esam papildinājuši ar mūsu muzeja krājuma 89 vienībām.

Krājumā šie priekšmeti, kas saistīti ar elektroenerģiju, tika dāvināti 2010.gadā. Elektroenerģijas skaitītāju kolekciju dāvināja Latvenergo sadales tīklu meistars Ivars Suseklis. Dažādus priekšmetus – izolatori, slēdži, patronas, drošinātāji, ielu apgaismes spuldzes, elektromontiera komplekts – dāvināja jau aizsaulē aizgājušais Miervaldis Vilnis. Interesants „suvenīrs” ir koka klucis ar ieaugušu elektrības vadu A-16, kas nozāģēts 1994.gadā.

Pārējie priekšmeti  dāvināti laika posmā no 1982. līdz 2016.gadam. Dāvinātāji : Smaida Lūse, Igors Buklagins, Mārtiņš Miķelsons, Sarmīte Dundure, Edīte Ezeriņa, Guntis Grīnšteins u.c.

Šo tēmu vizuāli papildina novadnieku gleznas – J.Brektes, P.Duškina, L.Svempa, I.Klapera, A.Augustinovičas un K.Dektera.e

Dalies: